Home

Midden-Delfland

Midden Delfland is een uniek authentiek veenweidegebied tussen de Haagse en Rotterdamse regio’s. In 1967 is de Reconstuctiewet Midden-Delfland in het leven geroepen om de open ruimte tussen de omringende steden en het Westland te behoeden voor verder aan elkaar groeien. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat dit gebied nog steeds dat kostbare stukje groen tussen de steden is zoals beoogd in die wet. De werking van deze wet is inmiddels afgelopen en nu is het aan gemeenten en provincie om te zorgen dat dit gebied behouden blijft voor de toekomst. De boerenbedrijvigheid die het landschap heeft gevormd is nog steeds onmisbaar voor het in stand houden van grote delen van het gebied.

Veenweidelandschap
Wie aan Midden-Delfland denkt, denkt aan vlakke polders met weiland, sloten, schapen, weidevogels en koeien. Uiteraard kunnen hierbij de boerderijen niet ontbreken, vaak vind je rond voornamelijk de oudere boerderijen nog oude boomgaarden en ook zijn op sommige plaatsen nog geriefbosjes met essen en wilgen (knotbomen) te vinden.

Recreatie
Een belangrijke plaats in dit gebied is ingeruimd voor recreatie. Bij de omringende steden zijn hiervoor recreatieve randen gemaakt die moeten dienen als overgang van het stedelijke naar het landelijke gebied. In het middengebied is de agrarische functie nog steeds beeldbepalend, de boeren vormen met hun activiteiten en vee ongetwijfeld voor veel mensen de grootste recreatieve trekker van het gebied. Belangrijk is ook het behoud van cultuurhistorische plaatsen en gebouwen. Al met al is door de reconstructie een groot deel van het veenweidelandschap omgevormd tot recreatiegebied waardoor vele boeren moesten stoppen of hun heil elders hebben moeten zoeken.

Natuur
De vlietlanden, gelegen tussen de Vlaardingse Vaart en de Vlieten, vormen het belangrijkste natuurgebied. De vlietlanden bestaan uit niet ingepolderd hoogveengebied. Vroeger werden de Vlietlanden door boeren onderhouden. Zij maaiden het gras wat met schuiten naar de boerderij moest worden afgevoerd. Dit was rond het midden van de vorige eeuw steeds minder rendabel. Tegenwoordig zorgt Natuurmonumenten voor het onderhoud van dit gebied.

Archeologie
Midden-Delfland is ook voor archeologen een zeer interessant gebied. Bij inventarisatie in 1980 heeft men ruim 250 archeologische vindplaatsen geregistreerd. Boerderijen uit de ijzertijd en uit de Romeinse tijd, omvangrijke Romeinse nederzettingen en vele sporen van vroegere landinrichting. Er zijn bewoningssporen van tussen 2000 en 3000 jaar voor Christus gevonden, deze zijn zeer uniek te noemen en staan nu bekend onder de naam “Vlaardingen cultuur”. In de Harnaschpolder is men gestuit op bewoningssporen o.a. in de vorm van een huisje uit 3800 voor Christus en een soort waterput met houten beschoeiing die 5500 jaar oud is. Deze vondsten die stammen uit de nieuwe steentijd, die duurde van ongeveer 5000 tot 2000 voor Christus, zijn uniek te noemen voor Nederland en voor heel Noordwest Europa.