Hoezo Midden-Delfland snel weg?

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Hoezo Midden-Delfland snel weg?

Hoezo Midden-Delfland snel weg?

Deze maand is er een nieuwe website gelanceerd over de onzalige plannen van minister Eurlings voor Midden-Delfland. Op www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl is informatie te vinden over de infrastructurele plannen die er bestaan voor dit gebied. Het ideaal van minister Eurlings is aanleg van de A4 en de Blankenburgtunnel en de A24. Zelfs voorstanders van snelwegen wordt het toch wat te gortig. Op hoezomiddendelflandsnelweg.nl worden de plannen naast elkaar gelegd en de schade die deze plannen te weeg brengen in kaart gebracht. Prachtige natuur en cultuurhistorisch waardevolle polders, recreatiegebieden tussen Vlaardingen en Maassluis, de eendenkooi langs de A20, de Vlietlanden en de net ingerichte Zuidrand bij Vlaardingen gaan verloren door de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A24. Op de nieuwe website kan iedereen zich aanmelden voor het behoud van Midden-Delfland. Burgers, bewonersgroepen, politieke partijen en locale organisaties die zich zorgen maken om de infrastructurele ontwikkelingen in dit gebied kunnen dat op deze site kenbaar maken.

Voor wie is deze nieuwe website?
Deze website is bedoeld voor de voorstanders van de A4, er is tenslotte een breed gedragen IODS convenant en een nog beter A4 met Vaart alternatief waaruit de minister kan kiezen. Maar ook voor de tegenstanders van de A4, de mensen die vinden dat er betere alternatieven zijn, en de tegenstanders van de Blankenburgtunnel en de A24, de aan te leggen verbindingsweg tussen de A4 en de Blankenburgtunnel, is deze website bedoeld. Eigenlijk zou iedereen die zich zorgen maakt over het voortbestaan van het Midden-Delfland gebied zijn stem moeten laten horen op de website van Hoezomiddendelflandsnelweg.

Hoe serieus zijn de plannen?
Voor de A4 wordt al in augustus het Tracébesluit verwacht. Hoewel er een goed IODS convenant is en er een nog beter alternatief A4 met Vaartplan bestaat, wil de minister zijn eigen plan realiseren. Het asfalt is groen en goed voor Midden-Delfland volgens deze minister. De weerstand tegen de A4 blijft daardoor onverminderd groot. Wat minder bekend is de 2 laagstunnel die deze minister in zijn eigen Limburg laat aanleggen bij Maastricht. Daar past dat groene asfalt blijkbaar niet bij het bronsgroen eikenhout en gaat de A2 volledig onder de grond verdwijnen. In tegenstelling tot Midden-Delfland, is het voor het CDA belangrijke rentmeesterschap in Eurlings eigen Limburg blijkbaar wel een belangrijk uitgangspunt voor deze minister.

De Blankenburgtunnel leek wat uit beeld, alle aandacht was de laatste jaren gericht op de Oranjetunnel die voor het vele Westlandse veilingverkeer de ultieme verbinding vormt met de havengebieden. Deze minister heeft samen met de organisatie “Rotterdam Vooruit” de Blankenburgtunnel echter weer nieuw leven ingeblazen. De Blankenburgtunnel heeft volgens Eurlings het grootste probleemoplossend vermogen en is het voordeligst. Hij lijkt echter de kosten voor de noodzakelijke verbreding van de A20 en/of aanleg van de A24 niet mee te rekenen. Dat die Blankenburgtunnel met A24 er wat de minster betreft al lang aan zit te komen, blijkt uit zijn, waarschijnlijk onbedoelde, opmerking tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over de A4 op 29 oktober 2008. Hij zei toen: “Zeven kilometer tunnel met vaart aanleggen is technisch niet mogelijk of je moet allemaal kruispunten onder de grond leggen”. Zou dat dan de echte reden zijn dat hij de A4 met Vaart geen eerlijke kans heeft willen geven?

Eurlings heeft haast met de nieuwe oeververbinding
Eurlings heeft de aanleg van de nieuwe oeververbinding ondergebracht in de Crisis en Herstelwet. Hij hoopte hiermee tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen en nog tijdens deze demissionaire kabinetsperiode een beslissing te kunnen nemen. Christen Unie Tweede Kamerlid Ernst Kramer is tijdens een werkbezoek aan Midden-Delfland geschrokken van de gang van zaken rond de plannen voor aanleg van een nieuwe oeververbinding. Kramer heeft de minister hierover op 27 mei 2010 kritische vragen gesteld. Op 23 juni is door Tweede Kamerleden Dijksma (PvdA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) een motie ingediend waarin de minister wordt opgeroepen om de aanbevelingen van de Commissie Elverding ter harte te nemen en voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding te gaan werken met een brede verkenningsfase waarbij bewoners, gemeenten en milieuorganisaties worden betrokken bij de plannen. Deze motie is op 29 juni aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het voornemen van Eurlings om al op dit moment een definitieve keuze te maken van de baan.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 27 juli 2010