Drekrees

Drekrees

Sinds 1998 wordt de Drekrees langs de Zweth in de Holierhoekse polder gehouden. Het is hierbij de bedoeling dat hardlopend een parkoers van 4,2 kilometer wordt afgelegd dwars door de polder waarbij ruim 60 sloten moeten worden overgestoken. De meeste sloten zijn te breed om over te springen, alle deelnemers zitten daarom al na een paar sloten van top tot teen onder de bagger. Het is ieder jaar weer een waar spektakel om te zien. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 300. Dit maximum wordt wordt meestal lang van tevoren al bereikt. Hierdoor moeten er ieder jaar verschillende mensen worden teleurgesteld omdat inschrijven niet meer mogelijk is.

De route voerde altijd aan de Vlaardingse kant van de Zweth heen en aan de kant van Schipluiden weer terug waarbij dus per ronde 2 keer de Zweth diende te worden over gestoken. Dienst Landelijk Gebied is het gebied aan de Vlaardingse kant aan het inrichten als natuur en recreatiegebied en heeft in 2007 geen daarom geen toestemming gegeven om hier de drekrees te houden. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied worden er juist op de plek waar altijd de deelnemers van de drekrees door de polder renden, allemaal bruggetjes aangelegd voor recreatief gebruik. Het is daarom onbegrijpelijk dat men de drekrees niet toestaat. Dit poldersportfenomeen is de ultieme verbinding tussen stad en platteland, één van de “Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025” thema’s.

Het parkoers lag in 2007 in verband met de weigering om medewerking te verlenen door Dienst Landelijk Gebied bijna geheel aan de Schipluidense kant van de Zweth. De route bestond daarom uit drie kortere rondjes maar de totale afstand en de hoeveelheid sloten die gepasserd moesten worden is nog steeds hetzelfde.

Een kleine groep deelnemers loopt altijd mee voor de prijzen en de snelste tijd. De meeste deelnemers komen echter voor een middagje onvergetelijk vertier en inspanning. Tijdens de rees van 2007 zorgde halverwege het parkoers, midden in de polder, dweilorkest de Leetepels uit De Lier voor een muzikale aanmoediging. Op een boerenkar achter de trekker, speelden ze de longen uit hun lijf.

De meeste deelnemers komen uit het Westland en Midden-Delfland maar toch komen er ook mensen van heinde en verre om te kunnen deelnemen aan dit unieke evenement. Dit jaar werd voor het eerst het drekreeslied ten gehore gebracht wat speciaal voor deze jaarlijkse wedstrjd is gecomponeerd. De deelnemer op de foto had hier niets mee te maken.

Hoewel het weiland er door de lopers en door de bagger die van de lopers afdruipt niet van opknapt, verlenen de boeren ieder jaar weer belangeloos hun medewerking aan de drekrees. Na afloop van de rees zorgden de Leetepels ook weer voor de muzikale omlijsting tijdens het “douchen”.

Na de drekrees worden de deelnemers altijd in het weiland bij de finish door de brandweer schoongespoten. Ook dit jaar zijn de bij de start nog kleurrijke deelnemers allemaal grijs van de drek als ze over de finish komen. De meeste kleding verdwijnt na de rees dan ook rechtstreeks in de vuilcontainer. De baggerkleur en de baggerlucht zijn nauwelijks nog uit de kleding te verwijderen.

De winnaar wordt bij de finish altijd gefeliciteerd door de drek-queen. Deze sportieve poldersportwedstrijd is niet alleen een groot feest voor de deelnemers maar ook voor de toeschouwers ieder jaar weer een waar spektakel om te zien.

November 2007