trekpont

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. trekpont

De trekschuit over de Vlaardingse Vaart

Sinds eind vorig jaar ligt er een nieuwe oeververbinding de Trekschuit genaamd over de Vlaardingse Vaart. Vorig jaar is dit pontje kort in gebruik geweest voordat hij aan de ketting ging in verband met de winterstop. Na deze winterstop heeft de pont slechts zeer kort gedraaid in verband met problemen door een vastlopende ketting die voor de aandrijving zorgt. De problemen worden onder andere veroorzaakt door het draaien aan de verschillende wielen tegelijk en dan ook nog eens in verschillende richtingen. Hiertegen is het mechanisme niet bestand. Het aanleggen van een dergelijk zelfbedieningspontje midden in de polder betekent natuurlijk wel dat zo’n voorziening bestand moet zijn tegen dit soort acties en dat is helaas niet het geval. Door de ontstane problemen verwacht het Recreatieschap dat het pontje de rest van het seizoen uit de vaart zal blijven.

Een verbinding over de Vaart tussen de Zouteveense polder en de Duifpolder was een nog altijd ontbrekende schakel in het fiets/wandelpadenplan van Midden-Delfland. De keuze voor een zelfbedieningspontje is helaas niet de beste gebleken. Het zou beter zijn geweest om vanaf de parkeerplaats bij café Vlietzicht in de Zouteveense polder een brugverbinding te maken naar de punt van de Duifpolder. Op deze manier zou er een verbinding ontstaan met een onbeperkte capaciteit wat nu bij het pontje niet bepaald het geval is. Ook schijnt het nog een heel gedoe te zijn om met het pontje aan de overkant te komen wat ik helaas door de storingsperikelen nog niet heb kunnen ervaren. Uiteraard levert een brug weer problemen op voor de schepen die hier passeren dus het zou een hoge brug moeten worden zoals er bij de Foppenplas al één ligt of een op afstand bedienbare beweegbare brug zoals er bij Schipluiden één ligt naar de sportvelden toe.

Voor de mensen op het pontje en voor de passerende schepen levert het pontje gevaarlijke situaties op doordat het nu steeds vastloopt en midden op de Vaart stil komt te liggen, daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het pontje zonder mensen erop midden op de Vaart stil te leggen. Ik kan me zo voorstellen dat de passerende schepen het pontje nog wel kunnen ontwijken maar er hangt ook nog een ketting ergens in het water die niet is te zien. Het pontje, hoe leuk ook als het werkt, levert onveilige situaties op. Bij de aanleg van een brug zouden alleen de zeilboten even de mast moeten strijken maar dat lijkt me geen probleem zeker gezien het zeer geringe aantal zeilschepen wat hier passeert en zeilen is tenslotte actief bezig zijn anders zou men wel met een motorboot varen.

Dus toch maar sparen voor een brug zou ik het Recreatieschap willen adviseren. De grotere capaciteit, het geen last hebben van vandalisme en het creëren van een verbinding die het hele jaar door te gebruiken is pleiten voor aanleg van een dergelijke brug. Ik heb in Midden-Delfkrant nr 108 van december 2004 van de Midden-Delfland Vereniging al eens eerder gepleit voor een brugverbinding op genoemde locatie. Het lijkt me eigenlijk onnodig om te vermelden dat ik me graag aanmeld voor de eerste paal of de openingshandeling van deze door mij bepleitte brugverbinding en ook voor de naam heb ik nog wel ideeën. Uiteraard hoop ik dat het pontje wat vooral voor kinderen een attractie is het toch nog een keer zonder haperen gaat doen maar als volwaardige oeververbinding moet dit niet worden gezien.

Uit De Schakel MiddenDelfland , 22 juli 2004.

Als reactie hierop verscheen op 5 augustus 2004 onderstaand artikel in De Schakel MiddenDelfland.

Nog één keer de brug over de Vlaardingse Vaart

Naar aanleiding van mijn vorige pleidooi voor een brug over de Vlaardingse Vaart hebben er verschillende mensen gereageerd. Uit de reacties o.a. in De Schakel over een brug blijkt wel dat aanleg van een brug de gemoederen bezig houdt. Natuurlijk is het aanleggen van een brug voor de zeilboten geen zegen, de beperkte zeilmogelijkheden in Midden-Delfland worden nog verder beknot. Het is jammer dat de heer Steenhoek meteen denkt dat als je voor een brug pleit je nog nooit gevaren/gezeild hebt. Ik heb o.a. meerdere malen in een Schakel en een BM (als ik me niet vergis in die 2e naam) gezeild op de Vaart en Vlieten en ik weet ook dat je bij een bepaalde windrichting alleen laverend op je bestemming kan komen. Afgelopen weekend heb ik weer geconstateerd dat er zeer weinig gezeild wordt, de wind was goed want de enige zeilboot die ik heb gezien had flink de vaart erin. Daarnaast heb ik ook een ongekende stroom fietsers gezien, het was bijna file rijden op sommige plaatsen. Ik heb verder nog gekeken hoe snel je van de ene naar de andere kant van de Vaart kan fietsen wat de heer Steenhoek blijkbaar in 15 minuten lukt, mijn olympische aspiraties zijn daardoor meteen tot nul gereduceerd.

In Midden-Delfland lopen de meeste wegen en paden van noord naar zuid, een oost-west verbinding over de Vaart zou een welkome aanvulling zijn en niet alleen voor de recreanten maar ook voor de bewoners van dit gebied. Daarnaast opent het perspectieven voor woon-werk verkeer fietsers die nu door de omweg die gemaakt moet worden dan maar weer de auto pakken. Hoe leuk het pontje ook is het blijft behelpen ook al is het volgens de heer Steenhoek veel leuker dan over de zoveelste brug te fietsen maar ik had ook niets anders verwacht van de belangenbehartiger van de watersport in dit gebied.

Een ander genoemd tegenargument zou zijn de aantasting van het landschap. Uiteraard moet de nodige zorg worden besteed aan de keuze van de brug. Het moet natuurlijk wel een brug worden die goed in het landschap past. Het moet dus een luchtige en lichte constructie worden. Te denken valt aan de Kwakelweg brug die met de authentieke gemetselde zijkanten en de lichte metalen opbouw met een houten dek in een iets langere versie hier gemaakt zou kunnen worden. Een ander mooi voorbeeld is de Paardenbrug in Schipluiden een prachtige metalen brug gecombineerd met een houten dek die door de breedte van de Vaart op deze locatie uiteraard minder steil hoeft te zijn. De Delflandse doorvaarthoogte is 1,50 meter waardoor een brug niet landschapverstorend zou kunnen worden aangelegd en juist een aanwinst zou kunnen zijn ook in visueel opzicht. Uiteraard is een brug zoals in de Holierhoekse polder over de Zweth is aangelegd uit den boze. Deze brug die onderdeel uitmaakt van het nieuw aangelegde fietspad lijkt berekend te zijn op vrachtwagens.

Een belangrijk aspect wat voor de aanleg van de brug pleit is de beperkte periode in het jaar dat de pont vaart en daarnaast is ook de capaciteit van het pontje te beperkt. Gezien de drukte met motorboten in de Vaart is het trekpontje ook een gevaar en obstakel voor deze schepen terwijl die zonder problemen onder een brug door kunnen. Het pontje zal voornamelijk worden bediend door mensen die niet gewend zijn te varen en daardoor de snelheid en manoeuvreerbaarheid van de naderende schepen verkeerd kunnen inschatten. Het is te hopen dat in de toekomst ongelukken met het pontje uitblijven en ik vraag me ook af hoe het zit met de aansprakelijkheid bij aanvaringen.

Nu alleen die naam nog! Je kan natuurlijk denken aan Duifpolderbrug of Zouteveensebrug of wordt het een verwijzing naar het verleden zoals Schouwbrug genoemd naar de schuit die vroeger op deze plek de paarden overzette (wat hadden ze toen graag een brug gehad) of Rechthuisbrug genoemd naar de boerderij die hier staat wat vroeger een herberg annex rechthuis van het Ambacht Zouteveen was. Één ding is zeker, deze nieuwe brug zal al gauw vele fietsers aantrekken die zich zullen afvragen waarom die brug er niet eerder is gekomen. Ik hoop dat het Recreatieschap de plannen voor de aanleg van deze brug snel weer uit de mottenballen haalt en deze ontbrekende oost-west verbinding met spoed gaat aanleggen. Het feestpak voor de opening zal ik zeker in de kast laten hangen want ik kom uiteraard op de fiets bij de opening van deze toekomstige verbinding.

Uit De Schakel MiddenDelfland 12 augustus 2004

Uit De Schakel MiddenDelfland van 19 augustus is onderstaand schrijven.

Augustus 2004