A4 Midden-Delfland deel 8

A4 Midden-Delfland deel 8

Minister Camiel Eurlings begint met tegenslag tot januari 2008

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. In 2007 treedt minister Eurlings aan die zich als 15e minister kan gaan verdiepen in de A4 materie. Het heeft nu lang genoeg geduurd volgens de minister en hij heeft zich voorgenomen om deze kabinetsperiode een besluit te nemen. Dit is deel 8 in de reeks artikelen op deze site over het meest omstreden stuk snelweg van Nederland.

Camiel Eurlings, minister nummer 15
Ir. C.M.P.S. Eurlings is op 22 februari 2007 benoemd tot minister van Verkeer en Waterstaat in het Vierde Kabinet-Balkenende. Hij is daarmee de 15e minister die zich gaat buigen over het A4 dossier. Hijzelf dacht dat hij pas de negende minister was in dit dossier. De provincie Zuid-Holland vraagt al in 1953 aan minister Algera van Verkeer en Waterstaat om de A4 Midden-Delfland op te nemen in het Rijkswegenplan 1958. Deze minister wijst dit voorstel af waardoor Minister van Aartsen de eerste minister is die zich daadwerkelijk met de A4, toen nog rijksweg 19 geheten, gaat bezig houden. Het complete lijstje bestaat uit:

Camiel Eurlings 2007 – heden
Karla Peijs 2003 – 2007
Roelf de Boer 2002 – 2003
Tineke Netelenbos 1998 – 2002
Annemarie Jorritsma 1994 – 1998
Hanja Maij-Weggen 1989 – 1994
Neelie Smit-Kroes 1982 – 1989
Henk Zeevalking 1981 – 1982
Danny Tuijnman 1977 – 1981
Tjerk Westerterp 1973 – 1977
Berend-Jan Udink 1971 – 1973
Joop Bakker 1967 – 1971
Jan de Quay 1966 – 1967
Ko Suurhoff 1965 – 1966
Jan van Aartsen 1963 – 1965

IODS Nieuwskrant
Het IODS projectbureau brengt in maart 2007 nieuwskrant nummer 16 uit. Het lijkt erop dat men een contract heeft met een drukkerij waardoor er een nieuwsbrief moet verschijnen. Er staat werkelijk geen enkel nieuwsfeit in deze krant en er is zelfs plaats ingeruimd voor zaken die helemaal niets met het IODS te maken hebben. Zonde van geld en moeite dus en dat is niet de eerste keer.

Eurlings brengt bezoek aan eindpunt A4
Op 8 mei 2007 brengt minister Eurlings een werkbezoek aan het huidige eindpunt van de A4. Niet alleen de voorstanders maar ook de tegenstanders van de A4 zijn daar aanwezig. Milieudefensie liet de minister weten dat de nieuwe weg niet zal helpen tegen sluipverkeer in de dorpen en alleen maar voor meer auto’s gaat zorgen. Wethouder Van der Kamp van gemeente Midden-Delfland reageerde met de woorden: “Met alle respect: niets doen helpt ook niet”. De minister maakte bekend dat hij nog deze regeerperiode een besluit zal nemen over de aanleg van de weg. “Het heeft nu lang genoeg geduurd” zei hij bij zijn bezoek. De verwachtte meerkosten zijn geen bezwaar voor de minister. Het kabinet heeft geld over voor technologische vernieuwing en de verdiepte aanleg van de A4 is als vernieuwend te omschrijven.

A13 weer in beeld door fout Rijkswaterstaat
De directeur-generaal Personenvervoer van het Ministerie van Verkeer en waterstaat doet de minister in mei 2007 twee suggesties naar aanleiding van de fout die is ontdekt bij knooppunt Ypenburg. Een andere analyse maken van de A13 waaruit zou blijken dat deze variant alsnog kan afvallen of een volledig alternatief uitwerken voor de verbrede A13. De directeur-generaal Personenvervoer liet de minister weten dat er niet kon worden gegarandeerd dat de eerste optie tot het gewenste resultaat zou leiden, te weten: het laten afvallen van het A13 alternatief. Ellen Verkoelen, directeur Zuid-Hollandse Milieufederatie reageert hierop dat dit bewijst wat er aan de hand is. De uitkomst op het ministerie staat al vast. De A4 moet er hoe dan ook komen, men probeert naar het gewenste resultaat toe te rekenen.

Waar blijft de A4 Midden-Delfland ?
In Platform, het huisorgaan van VNO-NCW, van juli 2007 vraagt men zich af waar die A4 Midden-Delfland blijft. Ondernemer van der Boon uit Schiedam beticht de Schiedamse wethouder Haan van dwarsliggen. Hij heeft volgens van der Boon het convenant getekend en moet zich dus niet meer tegen deze weg uitlaten vindt van der Boon. Hij vergeet daarbij even dat het bij het conventant gaat over de inpassing en niet over de aanleg van de A4. Voorzitter Mooren vindt de nieuwe vertraging door de rekenfout van Rijkswaterstaat een grof schandaal. Mooren laat geen kans onbenut om zijn ongenoegen te uiten over de tegenstanders van de A4. Op het gebouw van VNO-NCW in Den Haag laat een groot spandoek met de tekst “Waar blijft de A4 Midden-Delfland ?” wat dat betreft niets te raden over.

Infrastructuurfonds overleg
Tweede Kamerlid Roemer van de SP vindt het opmerkelijk dat de minister zegt dat de A4 er moet komen voordat hij ook maar met één tegenstander heeft gesproken zegt hij tijdens een overleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 12 juni 2007. Hij hoopt net als de minister dat Eurlings de laatste minister is die zich met de A4 bezig houdt maar dan wel omdat definitief een streep wordt gezet door het A4 Midden-Delfland plan. Kamerlid van der Staaij van de SGP vraagt zich af of er nog nieuwe verrassingen zijn te verwachten ten aanzien van de A4. Verbreden van de A13 wordt volgens hem te gemakkelijk afgedaan als onhaalbaar en onbetaalbaar. Hij vindt dat de vertraging die door de fout bij Ypenburg is ontstaan moet worden benut om serieus alle alternatieven te bekijken. Volgens Duyvendak van Groen Links kan men niet meer beweren dat inspraak de oorzaak is van de te lange procedures. De vertragingen komen door geblunder op het ministerie van Verkeer en waterstaat of door politieke onenigheid waardoor het besluit wordt uitgesteld. Duyvendak neemt aan dat het convenant wat minister Peijs vlak voor haar vertrek sloot met betrokken gemeenten nu van tafel is omdat er hierbij is uitgegaan van verkeerde gegevens.

Nota Mobiliteit
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 5 juli 2007 overleg gevoerd met minister Eurlings over de Planologische Kernbeslissing Nota Mobiliteit. De heer Roemer van de SP merkt op dat de minister heeft gezegd dat hij de plannen voor de aanleg van nieuwe wegen er desnoods in zijn eentje doordrukt. Dwarsliggers worden hierbij plubliekelijk aan de schandpaal genageld. Als voorbeeld noemde de minister hierbij de A4 Midden-Delfland terwijl juist door het ministerie van Verkeer en Waterstaat cruciale fouten zijn gemaakt die nu tot vertragingen leiden. Roemer vindt dat Eurlings met zijn uitspraken de betrokken gemeenten publiekelijk onterecht terecht heeft gewezen en vraagt of hij zijn uitlatingen in de media wil corrigeren.

Onderzoek naar brede A13
Rijkswaterstaat doet onderzoek naar verbreding van de A13. Op 30 augustus 2007 maakt Rijkswaterstaat bekend dat er verschillende vaianten worden uitgewerkt. Men wil met deze studie bepalen welke oplossing voor de files in de regio de beste oplossing biedt. Minister Peijs had het A13 alternatief al terzijde geschoven maar door de rekenfout bij Ypenburg is nieuw onderzoek noodzakelijk.

Urgentieprogramma Randstad
Tijdens een overleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 6 september 2007 is het Urgentieprogramma Randstad besproken. Uiteraard maakt ook de A4 daar deel van uit. Kamerlid Roemer van de SP laat weten dat sommige wegen niet moeten worden aagelegd omdat van te voren al vaststaat dat het zal leiden tot slechte luchtkwaliteit en filevorming. Hij noemde hierbij met name de A4 Midden-Delfland. Minister Eurlings claimt veel draagvlak voor deze weg in de regio maar dat is slechts ten dele waar volgens Roemer. Duyvendak van Groen Links leest in Urgentieprogramma Randstad dat weer onderzocht moet worden wat de beste optie is. A13 verbreden, aanleg A4 of een combinatie van beide opties. Het lijkt erop dat deze minister het niet aanleggen van de A4 toch als mogelijkheid ziet zegt Duyvendak. De heer Cramer van Christen Unie wil een integrale benadering van de verbreding van de A13, aanleg van de A4 en de verkenning van de 2e ontsluiting van de Rotterdamse haven (Oranjetunnel). Eurlings meldt dat de UPR projecten in samenhang moeten worden gezien maar dat betekent aanleg van alle wegen in plaats van een keuze te maken. Ter compensatie van de 2e Maasvlakte wordt er in het gebied Delfland meer natuur ontwikkeld aldus de minister. Daar is echter net de reconstructie van het gebied afgerond en zit men niet te wachten op nieuwe natuurplannen.

A4 NU!
Het bedrijfsleven komt massaal in actie voor de A4 Midden-Delfland. Op 20 september 2007 biedt een delegatie van VNO-NCW en andere ondernemersverenigingen een petitie aan de minister aan. De A4 is het meest ontluisterende bewijs van bestuurlijke onmacht volgens VNO-NCW. De verschillende politieke voorkeuren ten aanzien van de A4 hebben deels voor die vertragingen gezorgd. Daarnaast zeggen tegenstanders dat de gemanipuleerde informatie en het achterhouden van informatie om zodoende naar het gewenste resultaat, de aanleg van de A4, toe te werken niet in het voordeel heeft gewerkt van een snelle besluitvorming. Het bedrijfsleven pleit voor het stopzetten van het onderzoek naar een alternatief voor de A4. Helaas voor de ondernemers werkt het in de publieke sector een beetje anders dan in het bedrijfsleven.

Eurlings wil aanpassing wet
Minister Eurlings maakt in september 2007 bekend dat hij de Tracéwet wil gaan aanpassen om procedurele fouten, zoals door Rijkswaterstaat gemaakt bij de berekeningen van knoopunt Ypenburg, sneller kan herstellen. Hij wil dat de Raad van State een soort tussenuitspraak kan doen. Fouten kunnen dan in een vroeg stadium worden hersteld waardoor niet de hele procedure over moet. Wat de minister vergeet is dat de fout gemaakt is door zijn eigen ministerie en dat deze fout wezenlijke veranderingen veroorzaakt. Hierdoor zal Rijkswaterstaat ook de A13 weer mee moeten nemen in de nieuwe berekeningen omdat die juist door de gemaakte fout uit de plannen was geschreven.

IODS Nieuwskrant zonder nieuws
IODS Nieuwskrant nummer 17 van september 2007 bevat weer geen echt nieuws of het moet de nieuwe website van Rijkswaterstaat zijn over de A4 die te vinden is op www.rijkswaterstaat.nl/projectenoverzicht/a4delft-schiedam, maar op die website staat alleen oud nieuws. Verder komt o.a. Wim van Horssen van de Midden-Delfland Vereniging aan het woord die nog een keer mag vertellen dat de Midden-Delfland Vereniging de weg niet wil horen, zien en ruiken.

Rekenmodellen Rijkswaterstaat zijn onbetrouwbaar
In oktober 2007 maakt het Onderzoeks- en Verificatiebureau van de Tweede Kamer bekend dat er in de rekenmodellen van Rijkswaterstaat voor de A4 zes fouten zijn ontdekt. De Tweede Kamer reageert geschokt omdat bij infrastructurele projecten deze verkeersmodellen leidend zijn. Het blijkt dat ze eenvoudig zijn te manipuleren en daardoor niet geschikt zijn voor politieke besluitvorming. Bij de A4 zijn door het onderzoek dus nog meer fouten boven water gekomen dan de al eerder bekend geworden fout bij Knooppunt Ypenburg die waarschijnlijk zal leiden tot een vertraging van ongeveer twee jaar. Een woordvoerder van het ministerie liet weten dat de conclusie van meerdere fouten niet gedeeld wordt! Het lijkt erop dat de wil om die A4 aan te leggen te groot is op het ministerie. Minister Eurlings denkt net als de directeur-generaal Personenvervoer dat de rekenfout al veel eerder bekend was bij de Zuid-Hollandse Milieufederatie maar dat men gewacht heeft om de boel extra te vertragen. Bewijzen hiervoor zijn er niet. Tegenstanders van de weg wijzen erop dat het ministerie bewust cijfers probeert achter te houden en bewust de cijfers manipuleert om maar naar het gewenste resultaat toe te schrijven. Het is wel bekend dat de fout al in augustus 2006 aan het licht is gekomen terwijl de Tweede Kamer pas na 10 maanden geinformeerd is dat de Ypenburgfout grote gevolgen zou hebben voor de besluitvorming.

Afbeelding uit Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft – Schiedam (De originele kaartjes in dit rapport zijn van slechte kwaliteit)

Het is een wat warrig verhaal want de A4 (IODS) met de A13-A16 verbindingsweg en de A13 met A13-A16 leveren de meeste positieve effecten op reistijd en voertuigverliesuren. Wat het verschil is tussen “de grootste reductie” (A54 met Oranjetunnel) en “meest positieve effecten” (A4-IODS met de A13-A16 verbindingsweg en de A13 met A13-A16) wordt niet helemaal duidelijk. Als Rijkswaterstaat zoiets schrijft kan je er wel vanuit gaan dat de A54 met Oranjetunnel gewoon de beste oplossing is voor het oplossen van de congestie in de regio. Het probleem is dat die A4 tegen beter weten in per se moet worden aangelegd en daar zijn ze op het ministerie niet vanaf te krijgen.

De A14 en de A16 zijn beiden ook megenomen in dit onderzoek. Deze opties zijn aangedragen door burgers. De A14 loopt van het Terbregseplein naar de A4, aansluiting bij Leidschendam en de A16 loopt van het Terbregseplein via Zoetermeer naar de A4 bij Leiden.

Afbeelding met de mogelijke oplossingen voor verbeteringen van de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag uit Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft – Schiedam

De belasting van diverse knooppunten bij de verschillende oplossingen is ook gemeten. Bij knooppunt Terbregseplein zonder A13/16 is bij de A13 + A13/16 oplossing niet van toepassing. De A4 IODS + A13/16 komt bij knooppunt Terbregseplein zonder A13/16 als beste uit de bus maar is dat nou met of zonder de A13/16? Er is soms echt geen touw aan vast te knopen.

Nieuwe oeververbinding voor slechts 565 miljoen
De minister meldt in oktober 2007 dat hij het initiatief uit het bedrijfsleven voor aanleg van een 2e oeververbinding steunt. Deze weg moet Publiek-Privaat worden aangelegd en de minister is bereid om geld te zoeken op zijn begroting voor deelfinanciering van deze oeververbinding. Het ziet er dus naar uit dat de minister nu naast aanleg van de A4 en de verbreding van de A13 met verbindingsweg naar de A16 ook de Velingroute met Oranjetunnel gaat aanleggen. Naast de Oranjetunnel zijn ook de Oranjebrug, de Blankenburgtunnel en de Maasvlaktetunnel mogelijke alternatieven. Het tracé van de Blankenburgtunnel gaat door het Midden-Delflandgebied en is daarom geen reële optie zou je denken want dat wordt natuurlijk weer een proces van 50 jaar. Het bedrijfsleven wil 15 tot 70 procent bijdragen. De kosten voor de verschillende varianten varieren van 565 miljoen tot 985 miljoen euro. De A54 met een Oranjetunnel kost tussen de 1000 en 1550 miljoen laat Minister Peijs op 12 mei 2006 aan de Tweede Kamer weten. Nu blijkt een nieuwe oeververbinding ineens te kunnen worden aangelegd voor slechts 565 tot 985 miljoen !!! Er wordt dus nog steeds gegoocheld met de cijfers.

Tuinder ziet liever Oranjetunnel dan A4
De Westlandse tuinder Jos Kester wilde altijd al de Oranjetunnel in plaats van de A4. Het tracé hiervan sluit aan op de veilingroute wat een groot voordeel is. Volgens Kester is een Oranjetunnel beter voor het milieu, beter voor de Westlandse logistiek en beter voor uitplaatsen van glastuinbouw richting Zeeuwse eilanden. Kester meldt op 30 oktober 2008 dat hij blij is met de steun van het Rotterdamse bedrijfsleven voor een tunnel en daarnaast heeft ook de Westlandse burgemeester van der Tak zich uitgesproken voor een Oranjetunnel. Volgens hem stond de Oranjetunnel al in de Greenportvisie als voorkeursvariant. De Rotterdamse en Westlandse samenwerking heeft geresulteerd in het onderzoek De Nieuwe Waterwegverbinding. Hierin zijn de kosten voor de Oranjetunnel becijferd op 850 miljoen euro. Volgens het onderzoek levert die nieuwe verbinding de volgende voordelen: De reistijd van gemiddeld 45 minuten vanuit de noordoever naar de haven en vice versa in de ochtend- en avondspits neemt met maximaal 50% af. Een nieuwe verbinding zorgt dat maximaal 200.000 potentiële arbeidskrachten meer binnen een half uur in de haven zijn. De kans op congestie binnen het hele wegennetwerk in de regio Rotterdam en het Westland neemt af. De luchtkwaliteit wordt positief beïnvloed vooral door verminderde uitstoot van stikstofdioxide. Het vergroot de veiligheid en zorgt voor snellere evacuatiemogelijkheden dan de huidige situatie. Positiever kan een onderzoek niet uitvallen zou je bijna denken. Voor het voorkomen van eventuele milieuproblemen is al een echte Westlandse oplossing bedacht. De weg kan worden overdekt als een langgerekte kas.

Nieuwe weg in de Zuidvleugel
Op 30 oktober 2007 maakt oud minister Winsemius tijdens de Ruimteconferentie van het Ruimtelijk Planbureau bekend dat ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een veel beter alternatief voor de A4 hebben uitgewerkt. Dit plan is onder druk van bestuurders in een la terecht gekomen uit vrees voor nieuwe tijdrovende procedures. Deze nieuwe weg, de Bosvariant, loopt via Naaldwijk naar de Maasvlakte. Winsemius noemt de A4 niet toekomstvast, er wordt niet gebiedsgericht gedacht maar slechts met een liniaal een streep getrokken. We weten volgens hem niet hoe om te gaan met “zachte” waarden zoals openheid, schoonheid en verbondenheid. Bestuurders zijn volgens Winsemius bang voor de eigen procedures en durven daarom niet meer na te denken over ontwikkelingen. Winsemius bekritiseerde ook VNO-NCW vanwege het feit dat deze organisatie Milieudefensie verwijt de procedures te misbruiken.

Vragen over nieuwe weg in de Zuidvleugel
De tweede kamer wil in november 2007 opheldering van minister Eurlings over het door Pieter Winsemius bekend gemaakte plan voor een nieuwe weg in de Zuidvleugel waarmee verschillende bereikbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost. Deze weg door het Westland zou volgens ambtenaren veel beter uitpakken dan de A4. Het ministerie liet weten dat betreffende plan nooit volledig is uitgewerkt. De Westlandse afdeling van het CDA is mordicus tegen deze weg. Die zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in de beste oplossing tegen de congestie. De voordelen wegen voor het lokale CDA blijkbaar niet op tegen het “nadeel” van een snelweg door het Westland. Moet de A4 juist niet ook worden aangelegd om al het Westlandse veilingverkeer ruim baan te geven ?

Provincie wil geen verbreding A13
De provincie Zuid-Holland vraagt in november 2007 de minister af te zien van het onderzoek naar het A13 alternatief. Gedeputeerde Huls, voorzitter van het IODS, lijkt al dingen te weten die de minister juist nog wil laten onderzoeken zoals de verkeershoeveelheid en afwikkeling van het verkeer op de aansluitende wegen. De provincie wil beide wegen maar weet dat als de A4 nu afvalt ten faveure van de A13, dat dan de A4 nooit meer wordt aangelegd. Daarom wordt nu eerst ingezet op de A4 dan komt die A13 later wel.

Boortunnel voor A13-A16 verbinding
Voor de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de A13 en de A16 hebben Rijkswaterstaat en de Stadsregio Rotterdam een ambitueus plan bedacht met een geboorde tunnel van bijna 6 kilometer lengte zo wordt in november 2007 bekend. Aan deze tunnel hangt een kostenplaatje van 3 miljard euro en deze variant is daarmee de duurste van de verschillende varianten die op dit moment onderzocht worden. Als voor deze weg een dergelijk kostbaar plan wordt bedacht waarom kan dat voor de A4 dan niet vraag je je af. Alle bezwaren van tegenstanders zouden in één klap van tafel zijn geveegd omdat de A4 dan niet te horen, te zien en te ruiken zou zijn. Rijkswaterstaat meet blijkbaar met twee maten en verwijt de tegenstanders van het traineren van de aanleg terwijl men zelf niet bereid is bij de A4 te kiezen voor een oplossing die wel door iedereen geaccepteerd zal worden.

Trajectnota MER A4 Delft-Schiedam, Stap 1 Alternatieven MER
Er is afgesproken dat de Trajectnota MER voor de A4 in twee stappen tot stand zou komen. In november 2007 wordt Stap 1, de Alternatieven MER gepresenteerd. Stap 2 is de Inrichtings MER. Het Alternatieven MER rapport vervangt de eerdere versie van de Trajectnota/MER stap 1 uit 2005. Deze eerdere versie bevatte de bekende Ypenburg fout waardoor het rapport opnieuw moest worden gemaakt.

Alternatieven Trajectnota MER A4 Delft Schiedam

Er zijn verschillende alternatieven onderzocht.

 • Referentiesituatie (continuering van de huidige situatie)
 • Aanleg van een nieuwe snelweg A4 (2×2 rijstroken) tussen Delft en Schiedam met twee varianten: de A4 IODS (Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) basisvariant en de A4 sober
 • Verbreding van de A13 tot 2×5 rijstroken tussen Ypenburg en de Doenkade en de aanleg van de A13/16 (2×3 rijstroken)
 • Aanleg van de A54 (2×2 rijstroken) tussen Harnasch en Westerlee met twee varianten: de A54 met en zonder Oranjetunnel.

Daarnaast zijn er ook nog andere varianten onderzocht.

 • Aanleg van de A4 sober met een volledig Kethelplein
 • Verbreding van de A13 tot 2×5 rijstroken tussen Ypenburg en de Doenkade en de aanleg van de A13/16 (2×2 rijstroken).
 • Een ingepaste variant voor de verbreding van de A13 met aanleg van A13/16

Het alternatief van de A54 met of zonder Oranjetunnel is niet probleemoplossend volgens Rijkswaterstaat. In de Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft – Schiedam van oktober 2007 staat echter dat de A54 de grootste reductie van reistijden en voertuigverliesuren oplevert. Er is al in mei 2006 besloten om de A54 niet verder te onderzoeken in deze MER studie. Men geeft aan dat de fout bij Ypenburg geen aanleiding is om de A54 weer in het onderzoek op te nemen. Er zijn echter wel gegevens opgenomen van de A54 maar dit betreft oude cijfers wat de verwarring en onduidelijkheid nog groter maakt. De A54 is een aftakking van de A4 voorbij knooppunt Ypenburg. Zouden de gegevens van de A4 dan wel anders worden door de Ypenburgfout en de gegevens van de A54 niet? Het lijkt er sterk op dat Rijkswaterstaat door gebruik te blijven maken van de oude cijfers, probeert de voordelen van die A54 buiten de aandacht te houden.

De A13/A16 is bedoeld als aanvulling op de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. In het rapport staat verder: “Als de A4 wordt aangelegd èn de A13/A16/A20, leidt dat onder andere tot een verkeersreductie op de A13 bij Overschie, de A20 tussen Kethelplein en Kleinpolderplein en het onderliggend wegennet in de B-driehoek (gemeente Lansingerland)”. De A4 alleen lost blijkbaar niets op en het sluipverkeer door Midden-Delfland neemt niet af maar dat is natuurlijk al veel langer bekend. De gegevens op het gebied van licht en geluid op het onderliggende wegennet, het verschil van inpassing in de omgeving (de A4 IODS krijgt geen verlichting en een maximum snelheid van 100 km/per uur) het ontbreken van vele essentiele gegevens op het gebied van verkeer, de effectenstudie die gericht is op de A13 en de onduidelijkheid over de beoordeling van de natuurwaarden zijn zomaar een aantal zaken die onvoldoende lijken te zijn uitgewerkt om een goede vergelijking mogelijk te maken.

De resultaten van een enquête uit 2002 onder gebruikers van de A13 laten zien dat van het verkeer richting Rotterdam 40 procent van de personenauto’s en 60 procent van de vrachtauto’s een bestemming heeft voorbij Rotterdam. De A54 met Oranjetunnel is het enige alternatief wat ervoor zorgt dat dit verkeer het noordelijke deel van de Rotterdamse ruit kan mijden. De files zouden voorgoed verleden tijd zijn op de A13. Over het A54 alternatief valt nog het volgende te lezen: “De betrouwbaarheid van het netwerk is gebaat bij aanleg van de A54. Het alternatief is neutraal tot gunstig voor de verkeersveiligheid”. Het is helaas weer een rapport geworden waarvan de uitkomsten van te voren al vaststonden.

Onderzoek Ruit van Rotterdam
Minister eurlings maakt in november 2007 bekend dat hij de aanliggende snelwegen van de Rotterdamse Ruit laat onderzoeken. Het gaat hierbij om de A20, A16, A15 en de A4. Daarnaast wordt ook het plan voor de weg door de Zuidvleugel van de Randstad wat oud-minister Winsemius recent bekend maakte meegenomen in dit onderzoek. Het plan waar Winsemius over sprak maakt waarschijnlijk deel uit van de zogenaamde potloodschetsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Zuidvleugel. In deze notitie staan verschillende opties voor de A4 corridor. De meest in het oog springende kenmerken voor de Bandstad variant zijn: Aanleg A4 Delft-Schiedam en doortrekken A13/A16 tot A4 Delft-Schiedam. Er komt dan een verkeersplein in het Midden-Delflandgebied ter hoogte van de Woudweg. Bij de Buffer variant wordt de A4 Delft-Schiedam niet aangelegd maar daarvoor in de plaats wordt de A13/A16 verbinding doorgetrokken tot de A20 en wordt de Blankenburgtunnel aangelegd. De meest spectaculaire variant is Bandstad Alternatief 2. In deze variant wordt de A4 aangelegd tot de Woudweg. Hier sluit de A4 aan op de aan te leggen verbindingsweg tussen de A13/A16 en de A20. Ook de Blankenburgtunnel wordt dan aangelegd. Dit betekent het definitieve einde van Midden-Delfland. Nieuwe snelwegen en verkeerspleinen zorgen voor de definieve doodsteek voor dit gebied. Hoewel het “slechts” om potloodschetsen gaat zijn de bedachte A4 varianten ronduit onbeschoft en schofferend. Een extremere aantasting met infrastructuur van Midden-Delfland is niet mogelijk. Personen die dit soort plannen maken horen niet een positie te bekleden waar zij dit soort onzinnige plannen kunnen produceren. Minister Winsemius heeft deze stupide plannen nog voorgelegd aan de regionale bestuurders. Hij kon blijkbaar zelf niet bedenken dat deze plannen ruimtelijk veel te ingrijpend zijn en daarom absoluut onaanvaardbaar. De regio heeft afwijzend gereageerd op de plannen.

Potloodschets A4-Corridor Bandstad variant, alternatief 2

Motie Madlener
De heer Madlener Tweede Kamerlid voor de PVV dient op 17 december 2007 een motie in om alternatieven te onderzoeken die het Prins Clausplein ontlasten. De A4 en de A13/A16 doen dat beiden niet. Hij pleit hierbij voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor de A14 die van de A4 bij Leidschendam loopt naar het Terbrechtseplein bij Rotterdam. De Minister antwoord in Januari 2008 dat er een studie wordt uitgevoerd naar mogelijke problemen bij het Prins Clausplein. Voor de A4 is deze A14 geen oplossing volgens de minister. De A14 is te weinig probleemoplossend en er is in 2004 besloten om deze weg niet te onderzoeken als alternatief voor de A4 Delft-Schiedam op basis van besluitvorming uit 1981 hierover. Je kan je afvragen of de reden voor die besluitvorming uit 1981 na 27 jaar nog wel actueel is. Daarnaast levert de enquête genoemd in de Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 toch wel het beeld op dat grote groepen gebruikers de A13, het Prins Clausplein en de noordelijke Rotterdamse ruit moeten gebruiken om voorbij Rotterdam te komen. Volgens verkeersdeskundige Ben van der Chijs vervangt de A14 zowel de A4, de verbreding van de A13 en de A13/A16 verbinding.Madlener is overigens ook voorstander van aanleg van de A4 Midden-Delfland. Hoe meer asfalt hoe beter luidt zijn credo.

Eurlings wil de laatste zijn
Eurlings maakt op 15 januari 2008 bekend dat het kabinet een bestuurlijke voorkeur heeft voor aanleg van de A4. Deze weg kan sneller worden gerealiseerd aldus de minister. Nog deze kabinetsperiode wil hij starten met de aanleg. Het besluit moet nog wel juridisch worden getoetst. Eurlings wil de laatste minister zijn die zich met de A4 Midden-Delfland zal bezig houden. Zowel voor- als tegenstanders van de weg hopen dat ook. Het Tracébesluit wordt in 2010 genomen, zoals vastgelegd in het Urgentieprogramma Randstad, en hij zal alles in het werk stellen om snelheid in de besluitvorming te houden. In een nieuwsbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de bestuurlijke voorkeur staat: “Tevens is er over (inpassing van) het A4-alternatief overeenstemming met de betrokken bestuurders uit de regio”, de haakjes hadden hier natuurlijk gewoon kunnen worden weggelaten. Er is uitsluitend een convenant getekend over de inpassing en niet over de aanleg.

Regionale partijen hebben voorkeur A4
Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls heeft als voorzitter van de adviescommissie IODS in januari 2008 aan de minister laten weten dat de regionale partijen aanleg van de A4 prefereren boven verbreding van de A13. Hij zal echter niet voor alle leden hebben gesproken want Vlaardingen en Schiedam blijven tegen de A4. Omdat ook de A13 nu wordt meegenomen in het onderzoek, is de adviescommissie uitgebreid met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Rijswijk en deelgemeente Overschie. Het lijkt erop dat Huls het percentage tegenstanders in de adviescommissie probeert te reduceren. De A13 was altijd al één van de alternatieven, niets nieuws onder de zon dus. Verder hoopt en verwacht hij dat de beoogde oplevering van de A4 sneller kan dan de nu geplande oplevering in 2015.

Stop Rijksweg 19/A4 over besluit Eurlings
Henk Tetteroo van Stichting Stop Rijksweg 19/A4 is niet verbaasd over het besluit van Eurlings. Hij staat onder zware druk van het bedrijfsleven. Het verschil in kosten wordt deels veroorzaakt door het weglaten van bepaalde kosten zoals die voor een noodzakelijke extra rijbaan bij Schiedam. Het beeld dat de A4 er nu komt klopt niet, er lopen nog verschillende procedures en er zullen nog nieuwe procedures worden gestart. Ellen Verkoelen van de Zuid-Hollandse Milieufederatie zegt dat Eurlings helemaal mis zit met zijn voorkeur voor een snelle aanleg van de A4 en hij gebruikt niet de juiste argumenten. Ook de Milieufederatie betwist dat de A4 de goedkoopste oplossing is. Dat de A4 sneller kan worden aangelegd wordt ook betwijfeld door Ellen Verkoelen. Het belangrijkste is echter dat de A4 niet de beste oplossing is voor het verminderen van de files, het files oplossend vermogen van het alternatief is groter.

Gemeentebestuur Midden-Delfland is verheugd over besluit minister
Wethouder Christiaan van der Kamp van gemeente Midden-Delfland meldt op 16 januari 2008 dat hij blij is met het bericht van Eurlings over de bestuurlijke voorkeur van het kabinet. Voor de A13-A16 variant wordt volgens de wethouder nog wel het MER onderzoek uitgevoerd maar deze variant heeft geen voorkeur meer. Het is wat merkwaardig dat de minister niet eerst de MER rapportage afwacht. Die kan weleens heel slecht uitpakken voor de A4, ook het enthousiasme van Van der Kamp is merkwaardig. Hij hoopt, net als een raadsmeerderheid, dat het sluipverkeer door Midden-Delfland zal afnemen. Verschillende studies laten echter het tegendeel zien. De A4 staat binnen de kortste keren dagelijks vol met files en dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de toename van het sluipverkeer door Midden-Delfland.

Eurlings steekt kop in het zand volgens Milieudefensie en VTM
Milieudefensie en Vereniging Tegen Milieubederf kijken niet op van het voornemen van de minister om haast te maken met de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De minister wil volgens beide organisaties een reputatie opbouwen als jonge daadkrachtige minister. Iedereen behalve de minister blijkbaar weet dat het verkeer na aanleg van de weg al in 2020 dagelijks vast staat in de file en dat het geen oplossing zal blijken te zijn voor de A13 bij Overschie. Beide organisaties zien het Deltaplan Mobiliteit van de Schiedamse wethouder Haan als enige oplossing voor de files. Hierin wordt een mix van rekeningrijden, verbetering van het openbaar vervoer en thuiswerken als oplossing voor de files gezien. Milieudefensie en VTM melden dat de Europese fijstofnormen volgens onderzoek van TNO worden overschreden als de weg wordt aangelegd. Daarnaast zou volgens een nota van Rijkswaterstaat het dijklichaam tussen Vlaardingen en Schiedam te smal zijn voor ondertunneling zo maken beide organisaties bekend op 27 januari 2008.

Bronnen:

 • www.stoprw19-a4.nl
 • http://parlando.sdu.nl
 • www.telstar-online.nl
 • www.iods.nl
 • www.verkeerenwaterstaat.nl
 • www.rijkswaterstaat.nl
 • Algemeen Dagblad, diverse artikelen
 • Schakel Midden-Delfland, diverse artikelen
 • Platforn, VNO-NCW, juli 2007
 • Cobouw, diverse artikelen
 • Nieuwsblad Transport, diverse artikelen
 • IODS Nieuwskrant
 • Potloodschetsen A4 corridor, eind 2006 – begin 2007
 • Reformatorisch Dagblad, diverse artikelen
 • Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam, stap 1 Alternatieven MER
 • NRC, diverse artikelen
 • Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft-Schiedam, Rijkswaterstaat, oktober 2007

augustus 2008