Blankenburgtunnel

Blankenburgtunnel

Al jaren zijn er plannen voor een nieuwe oververbinding tussen de Rotterdamse havengebieden op de zuidoever van de Nieuwe Waterweg en het het gebied tussen de Beneluxtunnel en Hoek van Holland. Oorspronkelijk was de Blankenburgtunnel één van de opties maar de laatste jaren was de aandacht in de regio uitsluitend gericht op de Oranjetunnel die samen met de aan te leggen A54 een goede verbinding vormt tussen de A4 en de A15. De stadsregio Rotterdam heeft echter de Blankenburgtunnel weer op de kaart gezet en Minister Eurlings wil graag Midden-Delfland, het laatste stukje groen in dit deel van de Randstad, om zeep helpen. Hij lijkt een voorkeur voor aanleg van de Blankenburgtunnel te hebben. Angstvallig probeert de projectorganisatie alle betrokkenen zoals bewoners, gemeenten en gebiedsorganisaties buiten de overleggen te houden.

In 1996 is de A24 voor het laatst aan de orde geweest in de Tweede Kamer. De A24 werd toen genoemd als alternatief voor de A4 maar minister Jorritsma liet weten dat aanleg van de A24 in strijd is met het reconstructieprogramma Midden-Delfland en bovendien is er sprake van ingrijpende gevolgen voor de omgeving langs het hele traject. De A24 was al in de jaren 70 onder de naam “Verlengde Doenkade” opgenomen in verschillende wegenplannen maar vanwege bovenstaande bezwaren geschrapt uit latere plannen. Helaas blijft de A24 met de Blankenburgtunnel toch steeds weer terugkeren in nieuwe plannen. Bij de aanleg van de Blankenburgtunnel moet de A20 van twee keer twee rijstroken naar twee keer drie rijstroken worden verbreed om de verkeerstoename te kunnen verwerken.

Op het kaartje zijn de Oranjetunnel (blauw) en de Blankenburgtunnel (paars) te zien met de aansluitende wegen inclusief de A24 die is doorgetrokken naar de A13. Zowel bij de kruising met de A20, de toekomstige A4 als de A13 zullen grote verkeerspleinen de laatste snippers groen opslokken. De rand van Vlaardingen en Schiedam krijgt er weer een snelweg met geluid, stank en fijnstofoverlast bij.

Op 16 november 2009 maakte de minister bekend dat hij een tweede westelijke oeververbinding wil gaan aanleggen. Door deze nieuwe oeververbinding op te nemen in de Crisis en Herstelwet probeert Eurlings de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. Nog voordat de minister een besluit heeft genomen breekt er een storm van protest los van tegenstanders van de Blankenburgtunnel.

De voorkeur van de minister heeft te maken met de kosten die voor de blankenburgtunnel 300 miljoen lager zijn begroot. Tegenstanders betwisten dit bedrag en Rijkswaterstaat kennende is dat bedrag gebaseerd op creatief boekhouden ten faveure van de bij het ministerie al gekozen voorkeursvariant. Het lijkt erop dat bij de Blankenburgtunnel de noodzakelijke verbreding van de A20 niet is meegenomen in de kostenvergelijking. De aanleg van de aansluitende A24 is al helemaal niet begroot en de dreiging van mogelijke aanleg van deze weg door Midden-Delfland wordt op dit moment nog ontkend door het ministerie. De werkelijke reden is dat de Beneluxtunnel als straks de A4 wordt aangelegd al het verkeer niet meer kan verwerken. Een nieuwe tunnel op een paar kilometer afstand van de Beneluxtunnel zou daar de beste oplossing voor kunnen bieden.

Eurlings blijft zich ook nadrukkelijk tegen de A4 met Vaartvariant keren omdat bij de IODS variant voor de A4 een aansluiting gemaakt kan worden van de Blankenburgtunnel via de nieuw aan te leggen A24 naar de A4. De A4 met Vaartvariant blokkeert deze aansluiting. Al op 29 oktober 2008 heeft de minister, waarschijnlijk per ongeluk, tijdens een spoeddebat over de A4 met Vaart in de Tweede Kamer hierover het volgende gezegd: “Zeven kilometer tunnel met vaart aanleggen is technisch niet mogelijk of je moet allemaal kruispunten onder de grond leggen”. Deze verspreking geeft precies aan wat de plannen zijn van deze minister, een aansluiting met de aan te leggen A24. Midden-Delfland moet definitief om zeep geholpen worden. In mei 2010 heeft verkeerskundige Ben van der Chijs tijdens een gemeenteraadsvergadering in Vlaardingen ingesproken over de A4. Hij zei hier het volgende over de Blankenburgtunnel: “Plotseling blijkt voor het eerst uit het OTB dat de A4 met twee keer vier rijstroken wordt aangelegd. En toch worden er in de richting van Delft naar Schiedam maar twee van de vier rijstroken geasfalteerd. Waar zijn die andere twee voor? Met twee keer twee rijstroken door MD is het Kethelplein al verstopt. Is het de bedoeling dat ten noorden van Vlaardingen en Schiedam de A24 wordt aangelegd die aansluit op de Blankenburgtunnel? En dat twee van de vier rijstroken van de A4 MD met een boog aansluiten op die A24? Waarvoor zouden de extra rijstroken anders kunnen zijn?”

Naast vele bewoners uit het gebied zelf moet komen, zijn ook vele inwoners van de omliggende steden, vele gebiedsorganisaties en de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Midden-Delfland fel tegenstander van de Blankenburgtunnel. De gemeenten hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan de minister. Christen Unie Tweede Kamerlid Ernst Kramer is tijdens een werkbezoek aan Midden-Delfland geschrokken van de gang van zaken rond de plannen voor aanleg van een nieuwe oeververbinding. Kramer heeft de minister hierover op 27 mei 2010 kritische vragen gesteld.

De verschillende tracés van de Oranjetunnel. Afbeeldingen: blankenburgtunneltunnelnee.nl
De verschillende tracés van de Blankenburgtunnel, Afbeeldingen: blankenburgtunnelnee.nl

Op 23 juni is door Tweede Kamerleden Dijksma (PvdA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) een motie ingediend waarin de minister wordt opgeroepen om de aanbevelingen van de Commissie Elverding ter harte te nemen en voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding te gaan werken met een brede verkenningsfase waarbij bewoners, gemeenten en milieuorganisaties worden betrokken bij de plannen. Deze motie is op 29 juni aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het voornemen van Eurlings om binnen een paar weken een definitieve keuze te maken van de baan. Ook met dit project lijkt Eurlings over zijn graf heen te willen regeren.

Op www.blankenburgtunnelnee.nl was de website van stichting “Blankenburgtunnel Nee” te vinden, Verschillende organisaties zoals de Midden-Delflandvereniging, Natuurmonumenten, Stichting A4 met Vaart en de Zuidbuurtvereniging Maassluis/Vlaardingen participeren in deze nieuwe club. Op de website kan een petitie getekend worden tegen de Blankenburgtunnel. De weerstand en daarmee de strijd tegen deze tunnel lijkt nu al massaler dan de strijd tegen de A4, het icoon van Nederlandse besluiteloosheid en gedachteloosheid.

juni 2010