A4 en Blankenburgtunnel

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel

A4 Midden-Delfland en Blankenburgtunnel

Op deze site veel aandacht voor de A4 Midden-Delfland. De geschiedenis van de A4 is beschreven in artikelen op deze site. Daarnaast is er informatie over de dreigende aanleg van de Blankenburgtunnel die samen met de aansluitende A24 een nieuwe grote bedreiging voor Midden-Delfland betekent. Gaat de minister de definitieve doodsteek geven aan Midden-Delfland door na het besluit voor het aanleggen van de A4 ook tot aanleg van de A24/Blankenburgtunnel te besluiten? De tijd zal het leren.

Op deze website zijn verschillende artikelen uit de Schakel Midden-Delfland te vinden over de A4 en de Blankenburgtunnel. De geschiedenis van de A4 is beschreven in een aparte reeks artikelen op deze site. De aanleg van de A4 gaat door maar de nu gekozen uitgeklede IODS variant kent maar weinig voorstanders. Voor de A4 met Vaart variant lopen zelfs tegenstanders van de weg warm. De keuze moet toch niet zo moeilijk zijn als je weet dat de kosten voor beide varianten gelijk zijn.

De Blankenburgtunnel vormt door plannen van minister Eurlings samen met de organisatie “Rotterdam Vooruit” een weer actueel geworden bedreiging voor het Midden-Delfland gebied. Nog een snelweg aanleggen in een bufferzone, stiltegebied, recreatiegebied, belvederegebied, enz. is uiteraard gekkenwerk. De enige juiste nieuwe westelijke oeververbinding is natuurlijk de Oranjetunnel met daaraan gekoppeld de A54 waardoor een directe verbinding tussen de A15 en de A4 ontstaat.

A4metvaart.nl

De A4 met Vaart is nog steeds het enige aanvaardbare alternatief. Geen scheur in het land, maar behoud van een mooi Middendelflandschap in combinatie met een weg.

Stop Rijksweg 19/A4 strijdt al jaren tegen de aanleg van de A4 door het mooie Midden-Delfland gebied. Deze stichting is inmiddels opgeheven. De website boordevol informatie is niet meer in de lucht. Misschien dat de informatie van deze website t.z.t. nog wordt aangeboden op de Stichting Batavier website.

Stichting Batavier is een beetje de opvolger van Stop RW 19/A4 maar strijd niet tegen aanleg wat inmiddels een voldongen feit is maar bewaakt of alle afspraken gemaakt in het kader van het IODS (aanleg van de snelweg A4 Delft-Schiedam) integraal worden nagekomen en worden uitgevoerd.

De website Vitaal Midden-Delfland streed voor het aanleggen van de juiste nieuwe westelijke oeververbinding en dat is de Oranjetunnel.