Raad van State en A4 Tracébesluit

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Raad van State en A4 Tracébesluit

Raad van State en A4 Tracébesluit

Minister Eurlings heeft op 2 september 2010, drie weken eerder dan de bedoeling was, de knoop doorgehakt en het Tracébesluit voor de A4 Delft-Schiedam genomen. Op deze dag is ook de bestuurlijke overeenkomst IODS ondertekend door betrokken partijen. De gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen hebben als compensatie voor de handtekening die ze moesten plaatsen onder de bestuurlijke overeenkomst IODS nog wat geluidsschermen eruit weten te slepen. Door de Crisis en herstelwet zijn deze gemeenten grotendeels buitenspel gezet door Eurlings. Een dergelijke overeenkomst heeft met democratische besluitvorming eigenlijk niets te maken. Particulieren en organisaties kunnen nog wel bezwaar aantekenen tegen het Tracébesluit bij de Raad van State.

See you in court
Vele tegenstanders van het Tracébesluit zullen in beroep gaan bij de Raad van State. Stichting A4 met Vaart liet dat al tijdens de bijeenkomst met de minister bij het zandlichaam op ludieke wijze weten op een reclamesleep achter een vliegtuig. De tekst op de sleep achter het vliegtuig luidde: “A4 met Vaart.nl – See you in court”. Henk Tetteroo van stichting Stop RW19/A4 is niet onder de indruk van het besluit en noemt het propaganda van Rijkswaterstaat. Stop RW19/A4 gaat uiteraard ook procederen bij de Raad van State. Verder heeft ook de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Actiegroep Hoezo Midden-Delfland Snelweg al aangekondigd naar de Raad van State te stappen. De tegenstanders denken goede kans te maken op een gunstige uitspraak door de Raad van State. De A4 van Eurlings voldoet op verschillende punten niet aan de gemaakte afspraken. De Commissie Tunnelveiligheid heeft de door Rijkswaterstaat voorgestelde tunnel op belangrijke punten afgekeurd. De veiligheid is bij de huidige plannen dus ook in het geding en alleen al dat feit zou voor de Raad van State weleens voldoende kunnen zijn om een streep te halen door de A4 plannen. Groot voorstander van de A4 is Bert Mooren van VNO-NCW west, hij ziet de rechtszaken tegen het Tracébesluit met vertrouwen tegemoet.

Crisis en herstelwet en de Raad van State
Op 31 maart 2010 is de Crisis en herstelwet in werking getreden. Deze wet is van toepassing op gebiedsontwikkelingsplannen of projectuitvoeringsbesluiten die in deze wet worden genoemd. De A4 Midden-Delfland is door de minister in deze wet opgenomen. De crisis en herstelwet moet zorgen voor versnelling van de processen. In deze wet staan andere procesregels voor de behandeling van dergelijke beroepszaken door de Raad van State dan gebruikelijk. De volgende zaken zijn van belang: Alle beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn bekend zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. De Raad van State is verplicht de zaak versneld te behandelen. Daarnaast moet de Raad van State binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Daarom gelden voor een aantal stappen in de procedure kortere termijnen dan gebruikelijk: De indiener van het beroepschrift krijgt drie weken om verzuimen bij het indienen van het beroepschrift te herstellen en om griffierecht te betalen. V&W krijgt één week om de stukken toe te zenden die op de zaak betrekking hebben. De Raad van State zal direct na ontvangst van het beroepschrift het bestuursorgaan, Verkeer & Waterstaat, verzoeken de stukken toe te zenden. Direct na afloop van de beroepstermijn zal de Raad van State aan V&W alle ingediende beroepschriften toezenden en tegelijkertijd verzoeken om een verweerschrift in te dienen. V&W krijgt twee weken om een verweerschrift in te dienen.

Grote A4 manifestatie
De tegenstanders van de A4 en de voorstanders van de A4 met vaart willen nog één keer laten zien waarom Midden-Delfland behouden moet blijven. Hoezo Midden-Delfland Snelweg organiseert op zaterdag 25 september van 12.00 tot 16.00 uur de GROTE NU OF NOOIT PICKNICK op het zandlichaam van de A4 bij de kruising met de Woudweg in Schiedam.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 9 september 2010