Ondersteunende bedrijven

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. Ondersteunende bedrijven

De ondersteunende bedrijven voor de agrarische sector

De boerenbedrijvigheid in Midden-Delfland wordt terecht gezien als belangrijk en onmisbaar voor het behoud van dit gebied. Alle ogen zijn gericht op de boeren, de boeren zetten zich in voor het gebied door naast hun bedrijfsvoering ook oog te hebben voor bijvoorbeeld weidevogels en onderhoud en herstel van de cultuurhistorische waarden. Tegenwoordig is daar zelfs het Groenfonds voor opgericht waardoor de boeren hier ook financieel voor ondersteund kunnen worden wat helaas tot nu toe door de Europese regelgeving wordt tegengehouden. Ook over de verbreding van de boeren is voldoende te lezen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de zuivelboerderij, pannenkoekenboerderij, koffieschenkerij en boerencamping. Waar je echter nooit wat over leest zijn de bedrijven die de boeren nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering. Naast de loonwerkers valt hierbij te denken aan mechanisatiebedrijven, veehandelaren, veeartsen, fouragehandel, enz. Wordt er ook aan deze sectoren gedacht bij het behoud van Midden-Delfland ? De boeren kunnen niet zonder deze bedrijven.

De stal van Veehandel Groen in de Willemoordseweg in Schipluiden

In Maasland was tot een aantal jaar geleden Firma Frank Poot actief als tractorverkoper en reparateur en ook opraapwagens, maaiers en andere werktuigen konden hier aangeschaft worden door de boeren. In Schipluiden is nog maar sinds kort DIGO vertrokken, dit is een soortgelijk bedrijf. Voor zover ik weet is in Midden-Delfland nu alleen nog N. van der Kooy in Abtswoude actief op dit gebied. Hoe zit het met de andere sectoren ? Bij Groot in Schipluiden kan je nog terecht voor hooivorken, bezems, speenemmers, klompen, ijzerwaren en nog veel meer wat het boerenbedrijf nodig heeft. In Maasland is nog steeds een veeartsenpraktijk gevestigd al zal tegenwoordig de afdeling huisdieren wel meer geld in het laatje brengen. Er zijn nog steeds een aantal veehandelaren actief in dit gebied maar ook voor hen wordt de spoeling steeds dunner doordat er nog altijd boeren vertrekken of stoppen. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan de nieuwe wetten en regels op het gebied van hygiëne en vervoer die door de verschillende veeziekten steeds strenger zijn geworden. Mede door al de nieuwe regels waaraan moet worden voldaan is het aantal veehandelaren ook hard geslonken de laatste jaren. Voor oogsten en andere landbewerkingen zijn er nog verschillende loonwerkers te vinden in Midden-Delfland maar ook daar geldt dat er de laatste jaren verschillende bedrijven zijn gestopt. Voor o.a. voer en kunstmest kan je terecht bij van Leeuwen naast de molen in Schipluiden, de firma Maasmond is al lang vertrokken uit Maasland, hier kon je ook van alles kopen van laarzen en klompen tot zaad en kunstmest.

Van Leeuwen Veevoeders naast de molen in Schipluiden

Hoe lang blijven de overblijvende bedrijven nog bestaan in Midden-Delfland ? Wanneer wordt de kritische grens bereikt waarop het voor al deze bedrijven niet meer economisch verantwoord is hier gevestigd te blijven ? Wat heeft dat voor gevolgen voor de boeren en beseffen ook de bestuurders en ambtenaren van Midden-Delfland dat voor een gezonde boerenstand ook deze ondersteunende bedrijven noodzakelijk zijn in dit gebied ? Je leest er nooit wat over maar ziet ondertussen wel dat het aantal bedrijven in deze sectoren afneemt. Krijgen deze bedrijven de kans van de gemeente om zich aan de steeds strenger wordende landelijke en/of Europese regelgeving aan te passen of botst dat weer met de gemeentelijke regels of ideeën over invulling van het buitengebied. Het is te hopen dat deze bedrijven niet zijn verdwenen en in de toekomst zullen verdwijnen door te weinig steun of zelfs tegenwerking van de locale overheid want voor het behoud van een gezonde boerenstand is ook de aanwezigheid van deze sectoren onontbeerlijk. Het wordt misschien tijd dat er ook eens wat aandacht komt voor deze bedrijven voordat het te laat is waardoor het voor de boeren hier duurder en lastiger zal worden om hun bedrijf te runnen. Ik ga er maar vanuit dat men zich niet slechts focust op de boeren in dit gebied maar dat men ook deze ondersteunende sectoren geen strobreed in de weg legt om te kunnen blijven bestaan en zich te kunnen ontplooien. Het zou erg jammer zijn als dit soort bedrijven verdwenen door gemeentelijke beslissingen en regelgeving. Voor het behoud van een gezond agrarisch Midden-Delfland zijn ook deze bedrijven hard nodig in de toekomst.

Eerder gepubliceerd in De Schakel Midden-Delfland, 1 juli 2004.

Juli 2004