Wel of geen A4 met Vaart ?

Wel of geen A4 met Vaart ?

Op 29 oktober 2008 heeft minister Eurlings de Tweede Kamer over het A4 met Vaart plan geïnformeerd naar aanleiding van kamervragen hierover. Volgens een quick scan die Rijkswaterstaat heeft uigevoerd zou het A4 met Vaart plan 100 tot 500 miljoen duurder worden dan de IODS variant. Er is hierbij nog een marge ingebouwd van +/- 25 % in verband met de Kethelplein aansluitingen. Deze marge geldt echter ook voor de IODS variant die daardoor weleens ver boven het beschikbare budget zou kunnen uitkomen. Daarnaast zegt Eurlings dat een Vaart over de hele lengte van 7 kilometer niet mogelijk is. Dat is ook nooit het uitgangspunt geweest van de A4 met Vaart variant die alleen uitging van een vaart in het landelijk gebied.

Eurlings deelt aan de kamer mee dat het noodzakelijk is om de A4 met Vaart uit te voeren als tunnel met 2×4 rijbanen. Het Vaartplan hoeft echter niet met 2×4 rijbanen te worden aangelegd zoals de minister aangeeft, maar slechts met 1×4 en 1×2 rijbanen. De Kethelplein problematiek speelt namelijk niet voor het verkeer komende vanaf Delft. De A4 met Vaart zou hierdoor in het gunstigste geval zelfs 50 miljoen goedkoper kunnen worden aangelegd dan de IODS variant en in het ongunstigste geval slechts 200 miljoen duurder. Hoewel de minister het Vaartplan al definitief lijkt te hebben afgedaan als niet haalbaar, gaat het hier slechts om conceptramingen van Rijkswaterstaat. Er volgt nog een second opinion voor de ramingen. Over de resultaten hiervan zal de minister de Tweede Kamer nog informeren.

Het IODS plan levert, zoals al eerder bekend geworden, grote problemen op in verband met de hoeveelheid rijbanen. De hoeveelheid rijbanen die Midden-Delfland binnenkomen uit de richting Schiedam is groter dan volgens de afspraken zou zijn toegestaan. De Raad van State zal hier ongetwijfeld een streep door halen. Dan komt vanzelf de variant met Vaart weer bovendrijven als enige mogelijkheid om die A4 aan te leggen. Dat zal dan echter wel weer met aanzienlijke vertraging gepaard gaan.

De A4 met Vaart is eindelijk een variant die op brede instemming kan rekenen en daardoor waarschijnlijk zonder verdere procedurele vertragingen kan worden aangelegd. Het is ook de enige variant die geen problemen veroorzaakt met de te grote hoeveelheid rijbanen in het Midden-Delfland gebied omdat de rijbanen in een tunnel lopen. Als de minister echt de laatste minister wil zijn die zich met de A4 bezig houdt, dan zal hij toch serieuzer met dit dossier om moeten gaan. De A4 speelt niet voor niets al 50 jaar.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 13 november 2008