Geschiedenis A4 Midden-Delfland

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Geschiedenis A4 Midden-Delfland

Geschiedenis A4 Midden-Delfland

De geschiedenis van de A4 Midden-Delfland is beschreven in een reeks artikelen op deze website. Naast deze reeks zijn ook verschillende artikelen uit de Schakel Midden-Delfland te vinden op deze website. De informatie op deze website over deze weg stopt ongeveer op het moment dat is besloten tot aanleg van de A4.

Inmiddels heeft de Raad van State het besluit van de minister om de A4 aan te leggen volgens een uitgeklede IODS variant goedgekeurd. Niets lijkt een aanleg van de A4 nog in de weg te staan hoewel er nog wel wat hobbels te nemen zijn zoals de bodemgesteldheid in combinatie met het plan om de weg met folietaluds uit te rusten, de tunnelveiligheid en de verantwoording daarvoor en het is natuurlijk bij dergelijke projecten altijd de vraag in hoeverre het budget toereikend is. Maar bij dit soort grote projecten doet men niet aan “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” zo is de ervaring. In verband met de mogelijkheid van problemen bij de aanleg van de folietaluds is de A4 met Vaart variant nog niet helemaal afgeschreven, ook deze variant past prima binnen de voorwaarden.

Maak je keuze in het menu.