A4 Midden-Delfland deel 11

A4 Midden-Delfland deel 11

A4 met Vaart film tot Eurlings groene asfalt

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. Het meest Milieuvriendelijke alternatief: de “A4 met Vaart” is door Minister Eurlings en Rijkswaterstaat niet opgenomen in de MER rapportage. Hij verloochent door het negeren van dit alternatief het CDA rentmeesterschap. Dit is deel 11 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

september 2009

A4 met Vaart
Onder de titel “Midden Delfland in de Randstad, A4 een plan uit de polder voor de polder” is een prachtige film gemaakt. Televisiepresentatrice Mieke van der Weij laat Midden-Delfland zien en praat met schrijver Maarten ’t hart die dit gebied uit zijn jeugd kent. In dit landschap kan natuurlijk maar één weg worden aangelegd en dat is de A4 met Vaart. Die Vaart slaat niet alleen op het water wat bovenop de weg komt te lopen maar ook op de snelheid waarmee het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, wat is “vergeten” in de MER, kan worden aangelegd. Geen procedures tegen aanleg voor dit plan uit de polder en voor de polder zoals geestelijk vader van dit plan, architect Ton Poot uit Maasland dat noemt. Eurlings is aan zet in het A4 schaakspel en kan nu kiezen voor een snelle aanleg die recht doet aan het door het CDA zo gepropageerde rentmeesterschap door nu te kiezen voor de A4 met Vaart. In Maastricht kan hij zelfs een gestapelde tunnel aanleggen dus waarom hier niet de A4 met Vaart. Geen scheur in het landschap van Midden-Delfland.

Iedereen lijkt voorstander van de A4 met Vaart, alle betrokken gemeenten (behalve Midden-Delfland), de Midden-Delfland Vereniging, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Natuurmonumenten, allemaal partners in IODS verband die kiezen voor de A4 met Vaart. Op YouTube is de prachtige film “A4, een plan uit de polder, voor de polder” te bekijken. Kijk en geniet van dit mooie gebied.

Eurlings besluit tot aanleg van de A4
Samen met milieuminister Cramer heeft Eurlings de knoop doorgehakt en besloten tot aanleg van de A4. Weinig verrassend gezien zijn al lang uitgesproken bestuurlijke voorkeur. Eurlings benadrukt dat er een plan is opgesteld met milieuorganisaties en betrokken gemeenten maar weet dat die liever geen A4 willen. Hij begrijpt dat er rechtszaken zullen komen maar ziet die met vertrouwen tegemoet. Eind 2010 moet de eerste schop de grond in. Minister Cramer, partner in crime, vindt dat de weg goed wordt ingepast en noemt de ecoducten. Je hoort of ziet hem straks amper zegt zij. Ze bedoelt waarschijnlijk vanuit haar ministerie. De tegenstanders slijpen de messen en zullen alle registers opentrekken om de aanleg te blokkeren. Onduidelijk is het of de gemeenten door de crisis en herstelwet nog dezelfde mogelijkheden hebben of dat de democratische belangen van gemeenten echt zijn verdwenen.

Inpassing wordt een ramp
Het Kethelplein wordt in Eurlings plannen een enorm gedrocht met een half klaverblad en een tunnel die pas ver tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen gesloten wordt. De tram komt hier sky high overheen te lopen. Bij het nieuwsbericht van Verkeer en Waterstaat zaten een aantal prachtige foto’s van de toekomstige A4. Zelfs op de foto’s wordt de realiteit geweld aangedaan. Hoewel het A4 besluit een gezamenlijk besluit is van de ministers Eurlings (V&W) en Cramer (VROM), lijkt de rol van Cramer marginaal en bepaalt Eurlings wat goed is voor het milieu.

De tekening van de A4 laat duidelijk zien wat de problemen zijn. Ter hoogte van Delft en Schipluiden ligt de weg boven het maaiveld. In het Midden-Delflandgebied ligt de weg iets onder het maaiveld. De weg kan op deze stukken onmogelijk voldoen aan de Geluids- en Zichtgarantie. Ter hoogte van de Oostveenseweg komt een zeer steile helling, ook ter hoogte van de Woudweg is een zeer steile helling geprojecteerd die zelfs nog langer is. De landtunnel is verder nog voorzien van een vreemde kronkel voor de tram en fietsers die de tunnel kruisen. Fietsers en wandelaars staat hier een hele klim te wachten in de toekomst. afb. Verkeer en Waterstaat
Op de foto waar “Camiel” in een witte Peugeot onderweg is naar Schiedam, is men de dijken van 2,5 meter vergeten. De koeien kijken vanuit het weiland nu zo op de weg. Waar is de vangrail? Zou daar niet een meters hoog geluidsscherm komen te staan om te kunnen voldoen aan de gestelde geluidsnormen? In de verte zie je nog net de tunnelmond bij Schiedam, zijn dat nou ineens 4 tunnelbuizen? afb. Verkeer en Waterstaat
Op deze foto blijken er inderdaad 4 tunnelbuizen te zijn en naast de weg ontbreken ook hier de dijkjes van 2,5 meter. Wel zichtbaar zijn 2 grasstroken in plaats van een geluidsscherm in de middenberm. Leuk voor de foto maar weinig realistisch. afb. Verkeer en Waterstaat
Ter hoogte van de Oostveenseweg zijn er ook geen dijkjes zichtbaar, de fietsers kijken zo de bak in. afb. Verkeer en Waterstaat
Bij het Kethelplein is goed te zien dat de tunnelbuis naar Delft pas ver tussen de bebouwing gesloten gaat worden. Dit is uiteraard niet conform de IODS afspraken. afb. Verkeer en Waterstaat

A4 met Vaart website gelanceerd
Het burgerinitiatief “A4 met Vaart” heeft een website gelanceerd. Op de website www.a4metvaart.nl is alle informatie te vinden over dit meest milieuvriendelijke alternatief voor aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Vele belangrijke IODS partners zoals de gemeenten Schiedam, Delft en Vlaardingen, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging pleiten voor aanleg van de A4 volgens het idee van Ton Poot. Zelfs stichting Stop Rijksweg 19/A4 vindt dat als die weg er dan toch moet komen, de A4 met Vaart het enige acceptabele alternatief is. Onder het motto: “Het GELD is er, de AMBITIE is er, de TECHNIEK is er HET PLAN is er” kan op de A4 met Vaart website er een petitie getekend worden waarmee steun betuigd kan worden voor de A4 met Vaart.

Eurlings en Balkenende bezoeken A4
Op 10 september 2009 bezoeken Balkenende en Eurlings de A4 bij Delft. Tijdens dit bezoek is de A4 met Vaart nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Een vliegtuig met www.a4metvaart.nl op de sleepreclame vestigde de aandacht op de net gelanceerde nieuwe website van de zo langzamerhand enige acceptabele en betaalbare variant voor de A4. Men hoort Ton Poot en Wilfried van Winden aan over het plan A4 met Vaart. De minister blijkt echter niet te willen luisteren. De volgens hem hogere kosten voor het vaartplan en de vertraging zouden daarvoor de reden zijn. Verder vindt de minister dat de A4 erg goed in het landschap wordt ingepast. De minister gaat er aan voorbij dat de kosten nauwelijks verschillen en dat de A4 volgens IODS plan te maken krijgt met ellenlange bezwaarprocedures die misschien wel zorgen voor enorme vertragingen of zelfs afstel van de weg, Het is niet ondenkbeeldig dat de Raad van State het IODS plan niet goedkeurt vozover er nog sprake is van een IODS plan. De enige weg die echt goed is ingepast in het landschap is natuurlijk de A4 met Vaart. Die kan je namelijk niet zien, horen of ruiken.

foto Stichting Stop rijksweg 19/A4

Tegenstanders beweren dat de A4 met Vaart duurder is en voor vertraging gaat zorgen. Juist de A4 met Vaart zal echter geen last hebben van eindeloze procedures tegen de weg. Het is bovendien beproefde techniek voor een vergelijkbare prijs. De IODS variant van Eurlings voldoet niet aan de IODS voorwaarden voor lucht, geluid en inpassing en is daarom zeer geschikt voor procedures bij de Raad van State en Brussel. Het is niet beproefde techniek wat ongetwijfeld zal gaan leiden tot vertragingen en de bij nieuwe technieken gebruikelijke kostenoverschrijdingen met vele tientallen miljoenen. De IODS variant wordt een soort Utrechtsebaan in de wankele veenbodem van Midden-Delfland. De A4 met Vaart zorgt voor een ongedeeld Midden-Delfland, een landschap zonder scheur in de aarde. Een afzinktunnel zoals bij de Vaart variant is o.a. toegepast bij de Beneluxtunnel maar ook bij de metrobouw onder de Coolsingel. De toepassing van bestaande techniek met een vaart er bovenop die een recreatieve en waterbeheerfunctie combineert is uniek en innovatief te noemen. Heeft de minister niet zelf in mei 2009 gezegd dat hij niet meer kiest voor technische hoogstandjes zoals bij de A73 bij Roermond en dat voortaan moet worden gekozen voor beproefde technologie. Des te verbazingwekkender is het dat hij nog geen half jaar later toch weer voor een technisch onzekere oplossing kiest. De halsstarrigheid van de minister is daarom onverklaarbaar.

De ministers beamen dat de A4 met Vaart beter is voor het milieu en landschap. Eurlings blijft tegen beter weten in beweren dat de Vaart variant duurder is maar weet ook dat er bij die vergelijking appelen met peren zijn vergeleken. Inmiddels is er een derde vergelijking gemaakt tussen de IODS variant en de A4 met Vaart variant. Hopelijk heeft men nu wel de juiste vergelijking gemaakt. De resultaten van deze 3e vergelijking zijn nog niet bekend gemaakt maar bij een eerlijke vergelijking zullen de kosten gelijk of misschien zelfs in het voordeel van de A4 met Vaart variant uitvallen. Haskoning heeft in de 2e vergelijking al geadviseerd om in de besluitvorming ruimte te houden voor de A4 met Vaart en in de aanbestedingsfase te zorgen dat dit alternatief is toegestaan. Dat doet Haskoning natuurlijk niet voor niets. Eurlings heeft die aanbevelingen (nog) niet overgenomen. Wethouder van der Kamp liet de premier en de minister weten dat het IODS wat de gemeente Midden-Delfland betreft geslaagd is. Jammer want ook van der Kamp weet dat het beter kan. Stop Rijksweg 19 woordvoerder Henk Tetteroo heeft dankzij bemiddeling van Christiaan van der Kamp een kort gesprekje kunnen voeren met de minister.

Wethouder van der Kamp is zich er van bewust dat door de A4 het sluipverkeer niet zal verdwijnen en dat extra maatregelen nodig zijn hiervoor. Hij roemt de kwaliteitsprojecten en de inpassing in het landschap. Die projecten zijn zonder twijfel goed en noodzakelijk voor het voortbestaan van Midden-Delfland en voor een kwaliteitsimpuls van het gebied. Bij een keuze voor een A4 met Vaart kunnen die projecten natuurlijk ook gewoon doorgaan. Kwaliteitsprojecten als de Grondbank en Groen Ondernemen zijn belangrijke zaken voor het door de regio zo gewenste voortbestaan van de agrarische sector in Midden-Delfland. Investeren in de kwaliteit van Midden-Delfland hoort niet af te hangen van het wel of niet doorgaan van de A4 of de gekozen variant.

Groen Links betreurt aanleg A4
Groen Links zegt dat bij het besluit geen rekening is gehouden met alle rapporten en adviezen. Groen Links noemt de weg door het Westland die oud minister Winsemius onder de aandacht heeft gebracht als veel betere optie. Groen Links pleit voor acties van de tegenstanders van het ministersbesluit. De Raad van State is aan zet om het project te stoppen. Groen Links vindt het onbegrijpelijk dat milieuminister Cramer akkoord is gegaan met de aantasting van het natuurgebied en niet kritischer is geweest.

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
In nieuwsbrief nummer 3 komen o.a. voor- en tegenstanders van de A4 aan het woord. Een van deze personen vindt dat de minister zich aan het convenant moet houden. Volgens hem zegt Rijkswaterstaat dat het geluid bij het Kethelplein 59 decibel bedraagt maar volgens berekeningen van DCMR is het nu al 75 decibel. Ook de “geweldige” inpassing wordt weer genoemd op een manier dat je het idee krijgt dat Midden-Delfland er mooier en beter van wordt. Aanleg van een weg, hoe mooi ingepast die ook is, kan een gebied natuurlijk niet mooier maken. Rijkswaterstaat heeft nog burgerraadplegingen gehouden over hoe de weg er uit zou moeten gaan zien. Daarbij is ook gesproken over recreatie langs de weg in het open Midden-Delfland gebied. Alsof je lekker gaat wandelen of fietsen langs een stinkende, herrie producerende weg.

Midden-Delfland Vereniging wil geen verminkt gebied
De Midden-Delfland Vereniging pleit bij de minister voor de A4 met Vaart. Alleen dan kan worden voldaan aan de criteria; Niet horen, niet zien en niet ruiken. Men spreekt zich niet uit voor of tegen de weg maar wil geen scheur in het landschap.

Beantwoording inspraakreacties laat lang op zich wachten
Vele organisaties en burgers hebben de moeite genomen om een zienswijze in te dienen op de MER. Als reactie hierop is tot nu toe slechts een standaardbrief gestuurd met het standpunt van de minister. Dit wordt veroorzaakt door de enorme hoeveelheid instpraakreacties. De beantwoording van de zienswijzen wordt medio januari 2010 verwacht.

SP verzet zich tegen aanleg A4
De locale fracties en de Tweede Kamer fractie van de Socialistische Partij verzetten zich tegen aanleg. De voorspelde verkeersopstoppingen rond Rotterdam door aanleg van de A4 zijn voor de SP reden om tegen aanleg te blijven, zolang dit niet weerlegd kan worden. Recreanten en omwonenden mogen wat de SP betreft de weg niet zien, horen en ruiken. Aanleg van de A4 is een prestigestrijd van de minister. Ondanks vele onderzoeken die aantonen dat aanleg van de weg een onverstandige keuze is, gaat hij toch door. Alternatieven zijn niet eerlijk beoordeeld. De SP ziet meer in een beter openbaar vervoer en aanleg van de A13/16 verbinding en de A14.

A4 soap nadert einde
Zowel Mooren van VNO/NCW als Henk Tetteroo van Stop RW19/A4 houden nog een slag om de arm. Aanleg is volgens Mooren nog niet helemaal onontkoombaar, er komen nog bezwaarprocedures. Henk Tetteroo gelooft niet dat de weg voldoet aan de inpassingseisen. De geluids- en zichtgarantie is volgens een rapport wat Stop RW19/A4 heeft laten maken niet haalbaar. Beide heren weten dat de files niet opgelost zijn na aanleg van de A4.

Grafheuvel van gestorven ambities
Eurlings weet niet waarom het hem lukt wat zijn voorgangers niet is gelukt. Hij heeft er vertrouwen in dat de grafheuvel van gestorven ambities zoals hij het zandlichaam van de A4 noemt, nu eindelijk wordt omgevormd tot de A4 Midden-Delfland. Waar andere betrokken gemeenten de strijd tegen de weg nog niet opgeven, daar laat wethouder Christiaan van der Kamp van gemeente Midden-Delfland weten wel met het voorgestelde plan te kunnen leven omdat, zo zegt hij in Cobouw, er ook 45 miljoen wordt geïnvesteerd in kwaliteitsprojecten bij onze gemeente. Jammer dat “koppelverkoop” en de aanleg van “schaamgroen” hierbij de doorslag geven en niet de afspraken over de Geluids- en Zichtgarantie, het verminderen van het sluipverkeer en het oplossen van de verkeersdruk tussen Den Haag en Rotterdam. Wegen die kwaliteitsprojecten voor Midden-Delfland op tegen de nadelen die kleven aan de A4? Van der Kamp benadrukt nog maar eens de kosten van 100 miljoen per kilometer voor deze volgens hem duurste weg ooit. Misschien is Limburg al een beetje buitenland maar in Maastricht wordt de A2 in een tunnel gelegd. De totale kosten bedragen daar 683 miljoen voor ruim 2 kilometer. Alleen de tunnel in Maastricht kost 420 miljoen en dat is 210 miljoen per kilometer. De A4 Midden-Delfland is daarmee vergeleken een koopje.

Wetenschap steeds nadrukkelijker tegen
Verkeerskundige en wetenschapper Prof. Hansen maakt in zijn MER inspraakreactie gehakt van het besluit om de A4 aan te leggen. Ook in een brief aan de minister legt hij nogmaals uit dat aanleg van de A4 een ramp wordt voor de verkeersafwikkeling in de corridor Den Haag – Rotterdam. De bezwaren die hij aanvoert staan gewoon in de MER rapportage. Hij hoopt dat de Tweede Kamer toch nog tot een beter inzicht komt t.a.v. de tekortkomingen in de MER. Hij hoopt dat de Crisis en Herstelwet niet wordt misbruikt voor een inconsistent vervoersbeleid en een investering in niet duurzame en zeer kostbare uitbreiding van de A4 en A13/16. De minister wil kritische overheden buitenspel zetten met de nieuwe wet.

Draagvlak ebt weg
Schreef de minister in december 2008 nog aan de Tweede Kamer over de 20 maanden extra doorlooptijd voor de A4 met Vaart, en noemde hij de A4 met Vaart daarbij een risico omdat die variant niet op het brede bestuurlijke draagvlak kon rekenen, inmiddels is het tij volledig gekeerd. Steeds meer gemeenten en andere betrokken organisaties spreken zich uit voor de A4 met Vaart. Door de al aangekondigde procedures zal juist de IODS variant te maken krijgen met grote vertragingen. De PvdA fracties van Vlaardingen, Schiedam en Delft vinden dat de minister zich niet houdt aan de IODS afspraken. De bereikbaarheid van het nieuwe Vlietlandziekenhuis in Schiedam en de plaats waar de weg in de tunnel moet verdwijnen zijn hierbij heikele punten. Eurlings schendt de IODS afspraken vindt men.

oktober 2009

A4 op poten
Stedenbouwkundige Wim van de Poll denkt de oplossing te hebben bedacht. Hij wil de A4 aanleggen als een soort boardwalk, een brug die een revolutionaire ecologische toepassing moet krijgen. Hij durft zelfs te beweren dat zijn kolderieke plan dezelfde benadering heeft als het A4 met Vaartplan omdat het ruimtelijk doorzicht bewaard wordt. Er is uiteraard geen enkele reactie op dit doldwaze plan gekomen.

Hoogheemraadschap en A4
Ook bij het hoogheemraadschap staat de A4 met Vaart op de agenda. De publieke uitstraling van het hoogheemraadschap en de invloed op het watersysteem worden genoemd. De Algemene Water Partij vraagt het college van Hoogheemraadschap Delfland om stelling te nemen in de variantendiscussie en vraagt om die keuze ook uit te dragen.

Schiedam en de A4
In Schiedam is de discussie over de A4 nog volop gaande. In een presentatie genaamd: “A4 Midden-Delfland, Update en strategie” komen het IODS, het negatieve advies t.a.v. de A4, de crisis en herstelwet en de toekomstige scenario’s aan de orde. Bij de scenario’s worden vier mogelijkheden genoemd, verzet, samenwerking, twee sporen beleid en package deal. Vooral het package deal scenario is interessant. Schiedam die altijd als een luis in de pels wordt gezien bij de voorstanders van de A4, stemt hierbij onder strikte voorwaarden in met de A4. De package deal behelst de volgende zaken:

 • aanbod om vertraging en impasse te voorkomen
 • meewerken aan de A4, geen beroepsprocedure door gemeente Schiedam
 • overeenstemming over Kethelplein
 • Tunnel met Vaart oplossing
 • concrete afspraken over duurzame mobiliteit
 • mogelijk samenwerken met andere bezwaargerechtigden

Deze package deal zou werkelijk de impasse kunnen doorbreken. Deze deal kan zonder vertragingen en procedures zorgen voor het daadwerkelijk doorgaan van aanleg van de A4. Het is nog niet bekend wat de strategie van de gemeente Schiedam wordt.

november 2009

Nieuwe tunnel
Rotterdam krijgt een nieuwe toververbinding maakt Eurlings bekend. Om de toenemende verkeersproblemen op het westelijk deel van de Rotterdamse ring aan te pakken. Wat eigenlijk al langer bekend was, wordt nu door de minister bevestigd. Er is geen keuze gemaakt voor de A4 Midden-Delfland maar zowel de A4, de A54, de A13/A16 en waarschijnlijk ook de verbrede A13 worden aangelegd als het aan Eurlings ligt. Slechts de volgorde is bepaald. Probleem wordt wel het knooppunt Harnaschpolder waar de lucht nu al erg vuil is wat door de ioniserende werking van de hoogspanningskabels nog veel erger zal worden. Verder loopt het hier na aanleg van de A4 volgens deskundigen volledig vast. De minister moet nog een keuze maken tussen de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel meldt hij. Hoewel de regio voorstander is van de Oranjetunnel zou het zomaar kunnen dat hij juist kiest voor de Blankenburgtunnel die aanvoerwegen heeft die door het Midden-Delfland gebied lopen.

De vaart komt erin
De CDA fracties uit Schiedam en Vlaardingen hebben de CDA Tweede Kamerleden Ormel en Spies tijdens een bezoek aan Schiedam geïnformeerd over de A4 met Vaart. De inpassing die de minister wil voldoet niet aan de IODS afspraken. De bezwaren spitsen zich toe op de verplaatste tunnelmond en de onvolledige aansluiting bij het Kethelplein en de hoge passage van de tram over het A4 tracé. Voor het landschap van Midden-Delfland maar ook voor de inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen ziet het CDA in het A4 met Vaart plan duidelijke voordelen ten opzichte van het huidige ontwerp. De CDA fracties vragen de minister om de markt in de aanbestedingsprocedure de mogelijkheid te bieden om met betere inpassingsvarianten zoals de A4 met Vaart te komen. De minister moet zich houden aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het IODS convenant vinden de locale fracties van zijn eigen CDA en hebben dat ook per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

december 2009

VNO-NCW bestookt Kamer met onwaarheden
VNO-NCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar argumenten voor aanleg van de A4 kenbaar gemaakt. Blijkbaar zijn de argumenten van de tegenstanders zo goed dat men probeert die argumenten in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer te ontkrachten.  Volgens VNO-NCW proberen die tegenstanders alleen maar onrust te zaaien. Men beweert o.a. dat het de A4 met Vaart aanhangers alleen te doen is om de procedure 1,5 tot 2 jaar langer te maken. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld want er is vanaf het begin gepleit om juist de vaart variant mee te nemen om vertraging van de procdures te voorkomen. VNO-NCW probeert de goed onderbouwde bezwaren van tegenstanders te bestrijden met onwaarheden en oneigenlijke argumenten die pleiten tegen de Vaartvariant en voor de IODS variant, voor zover er nog sprake is van een IODS variant. Daarnaast noemen ze nog de alternatieven zoals A54, A14 en A13/A16 die volgens VNO-NCW terecht zijn afgevallen. Men weet natuurlijk ook wel dat die A13/A16 er ook komt evenals de A54 met tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Er zijn geen alternatieven voor de A4 volgens VNO-NCW.

VNO-NCW vindt dat de IODS partijen moeten worden aangesproken op hun afspraken waarbij o.a. wordt verwezen naar artikel 8.3 van het IODS convenant. Hierin staat: “Daar waar optimalisaties van het ontwerp mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitscriteria van IODS, moeten deze na overleg met partijen mogelijk zijn”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat VNO-NCW de Vaart variant blijft afwijzen. De Vaart voldoet juist volledig aan dit artikel uit het convenant. Het wordt tijd dat andere IODS partijen VNO-NCW daarop wijzen.

A4 met Vaart bij “Een Vandaag”
Het actualiteitenprogramma “Een Vandaag” van de AVRO en de TROS had op 7 december een item over de A4 met Vaart. De geestelijk vader van de A4 met Vaart Ton Poot legt samen met compaan Wilfried van Winden duidelijk uit waarom juist voor de A4 met Vaart moet worden gekozen. De uitzending kunt u zien op http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35423/de_verlenging_van_de_a4.

Statenfracties CDA en VVD bezorgd
De provinciale fracties van CDA en VVD vinden dat er eerst een definitief besluit moet komen over de aanleg van de A4 voordat er geld wordt uitgegeven aan de kwaliteitsprojecten. Gedeputeerde Engelshove-Huls wilde al voor 2010 beginnen met de kwaliteitsprojecten maar CDA en VVD wijzen de gedeputeerde er op dat de financiële middelen alleen zouden worden ingezet bij daadwerkelijke aanleg van de A4. Het gaat die fracties er dus niet om dat Midden-Delfland geld krijgt om het prachtige landschap te behouden en verbeteren, zij zien het slechts als wisselgeld, voor de A4 en zijn niet echt geintereseerd in de kwaliteit van de laatste snipper groen tussen Rotterdam en Den Haag.

Tweede Kamer debatteert weer over A4
Op 7 november wordt weer gedebatteerd over de A4. Koopmans (CDA) noemt de brief die vanuit de regio is verstuurd over de A4 met Vaart. Daarnaast komen de problemen met de luchtkwaliteit aan de orde. De tunnelmond is verschoven bij het Kethelplein en daardoor neemt de vervuiling ernstig toe bij Schiedam en Vlaardingen waar flats vlak langs het tracé staan. Een nieuw Overschie wordt zo gecreëerd. Kamerlid Roefs (PvdA) denkt dat er is afgeweken van het IODS vanwege de luchtkwaliteit. De werkelijke reden van het verschuiven van de tunnelmond is echter de tunnelveiligheid. Deze volksvertegenwoordiger lijkt over weinig domeinkennis te beschikken, een verkeerde beslissing is dan snel gemaakt. Roemer (SP) noemt de A14 waarover een motie is ingediend als beter alternatief. Van der Staaij (SGP) is kritisch over de euforie van de minister over het “doorpakken” Hij wil dat de met de regio gemaakte afspraken worden nagekomen. Vendrik (GL) spreekt zijn zorgen uit over de verschillende zaken die afwijken van het convenant. De problemen met de aansluitingen voor het lokale verkeer, de ingekorte tunnel en de herrie aan de noordkant van de tunnel die wordt gesaldeerd wat niet overeenkomstig de gemaakte afspraken is. Vendrik wil als de weg dan toch wordt aangelegd de A4 met Vaart. Eurlings antwoord met de bekende kreten als: Die mooie groene snelweg die prachtige A4 Midden-Delfland is het toonbeeld van integraliteit: leefomgeving en mobiliteit. Bestuurlijke moed noemt de minister het om een weg aan te gaan leggen die niet kan voldoen aan de gemaakte afspraken terwijl er voor hetzelfde geld een tunnel door het Midden-Delfland gebied kan worden aangelegd. De minister lijkt doof voor argumenten die voor dat alternatief pleiten, last van tunnelvisie heeft hij. Het wordt groener als het gras , groener kan het niet meldt de minister.

Vergelijking IODS en Vaart variant
Ingenieursbureau Haskoning heeft de minister al in de second opinion de vergelijking tussen de IODS variant en de Vaart variant geadviseerd om ruimte te houden in de plannen voor de A4 met Vaart. Inmiddels heeft Haskoning zich op verzoek van Schiedam nogmaals over de vergelijking gebogen. Het eerdere onderzoek was gebaseerd op verkeerde ontwerpgegevens. Nu is voor de Vaartvariant hetzelfde aantal buizen en rijstroken gebruikt als voor de IODS variant. In eerdere vergelijkingen was voor de A4 met Vaart gerekend met 4 tunnelbuizen, Misschien een bewuste keuze om een groot prijsverschil te veroorzaken. Het blijkt dat beide varianten voor een vergelijkbare prijs kunnen worden aangelegd. De vaart is nu zelfs veel langer dan in de oorspronkelijke vergelijking en loopt door tot de Zuidkade. De passage van de tram hoeft nu niet zo hoog te worden aangelegd, die moet in het ontwerp van Rijkswaterstaat 7 meter de lucht in. De geluidsbelasting van het IODS plan betekent dat in een gebied tot 1 kilometer afstand van de weg het stiltegebied wordt verstoord. Rijkswaterstaat had eerder aangegeven dat de geluidsnorm op 250 van de weg zou worden gehaald maar schijnt inmiddels erkend te hebben dat de geluidsbelasting grote problemen geeft. Schiedam pleit er voor om de A4 met Vaart zo snel mogelijk mee te nemen in de plannen om vertraging te voorkomen, de Vaart variant past binnen de gestelde IODS voorwaarden en kan daarom juist zorgen voor versnelling van het proces.

Kamervragen
Bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) overleg op 7 december in de Tweede Kamer worden weer vragen gesteld over de A4. De verschillen tussen de IODS variant en de door de minister gekozen variant komen aan de orde. Met name de verschoven tunnelmond, de geluids- en zichtgarantie en het ontbreken van een aansluiting van Schiedam op de A20 staan daarbij in de belangstelling. Volgens de minister worden geen normen overschreden en kan het onderliggende wegennet tussen Vlaardingen en Schiedam zorgen dat men de bestemming in Schiedam kan bereiken. Over de Vaartvariant blijft de minister zeggen dat die 150 tot 500 miljoen duurder uitvalt. Eurlings zegt dat de nieuwere versie van de vaart variant waarmee Schiedam recent naar buiten is gekomen ook forse meerkosten zal hebben. Deze variant heeft volgens de minister ook nadelen en risico’s op het gebied van uitvoeringstechniek, verkeerskunde en veiligheid. Ook noemt hij weer de 20 maanden extra doorlooptijd van de A4 met Vaart. Als de minister echter meteen de vaart variant had meegenomen dan was er geen vertraging opgetreden. Hij is dus zelf de veroorzaker van dit argument. Op de vraag of de A4 de problemen niet verplaatst en dat de Beneluxtunnel veel te veel verkeer krijgt te verwerken, moet de minister toegeven dat niet alle problemen worden opgelost.

Steekje los bij Vrienden A4?
De Vrienden van de A4 beweren al 13 grotere en kleinere fouten te hebben ontdekt in het A4 met Vaartplan. De, rubberbootjesverkoper Thom van der Boon, de man achter de vrienden van de A4 website, weet het allemaal weer beter dan een gerenomeerd ingenieursbureau. Iedere nuance lijkt inmiddels te ontbreken bij deze club waardoor je ze niet meer serieus kan nemen. Het is ook een beetje lastig om de voordelen van de Eurlingsvariant te benadrukken. Die zijn er namelijk niet als je die variant vergelijkt met de A4 met Vaart variant.

Raad van State
Door nu al beide varianten mee te nemen in de IODS plannen kan vertraging worden voorkomen. Het plan van de minister gaat ongetwijfeld leiden tot procedures bij de Raad van State en gezien de uitspraken over infrastructuurprojecten door de Raad van State de afgelopen jaren, is de kans groot dat ze de Eurlingsvariant naar de prullenbak verwijzen. Een uitspraak van de Raad van State wordt verwacht medio 2011. Het niet meenemen van de Vaartvariant zou een goede reden voor de Raad van State kunnen zijn om niet accoord te gaan met de A4 plannen. Het is te hopen dat “CDA kroonprins” Eurlings snel beseft welk risico hij loopt met zijn beslissing anders rest hem straks nog slechts de titel prins carnaval. Dat groene asfalt van hem voldoet niet echt aan het rentmeesterschap wat het CDA zo hoog in het vaandel heeft staan. Het landschap wordt onherstelbaar verziekt. Natuur, bewoners en recreanten zullen voor altijd geconfronteerd worden met deze beslissing. Eurlings heeft besloten tot aanleg van de A4. Als dat voor dezelfde prijs kan met een vaart in plaats van met een scheur door het prachtige Midden-Delflandse landschap, dan zou de keuze toch niet zo moeilijk hoeven te zijn.

Bronnen:

 • www.a4metvaart.nl
 • www.middendelflandvereniging.nl
 • www.rijnmond.nl
 • www.hhdelfland.nl
 • www.stoprw19-a4.nl
 • www.eenvandaag.nl
 • www.a4middendelfland.nl
 • diverse artikelen Trouw
 • diverse artikelen AD
 • diverse artikelen Schakel Midden-Delfland
 • diverse artikelen Cobouw
 • Gewoon blijven tanken of toch maar gaan nadenken, Stichting stop rw 19/A4, juni 2009
 • Nuchter overwegen, Stichting stop rw 19/A4, augustus 2009
 • Brief VNO-NCW, Argumenten van tegenstanders ontzenuwd, 4 december 2009

december 2009