Zuivelboer in de stad

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. boeren in beeld
  6. /
  7. Zuivelboer in de stad

Zuivelboer in de stad

Boer in de stad, verbreding van het familiebedrijf

Aan de Abtswoude 34 in Delft is nog steeds een boerenbedrijf actief. De Hollandse grupstal wordt bevolkt door zwartbonte koeien. Tegenwoordig is deze boerderij omringd door de wijk Tanthof maar vroeger lag de stad Delft op ruim 2,5 kilometer afstand. Familie Gerard van Winden heeft hier al weer bijna 32 jaar een melkveebedrijf. Sinds 1900 is deze boerderij in bezit van de familie van Winden. Gerard is de derde generatie van Winden die op deze boerderij woont en werkt. Op de bekende kaart van Kruikius staat er al een boerderij afgebeeld op deze plek. In die tijd heette het hier nog Papsousewegh. Een deel van de huidige boerderij rust nog op eeuwenoude fundamenten maar in de loop der jaren is er steeds weer verbouwd en vernieuwd. Het is wel een kenmerkende boerderij en met de ernaast gelegen boomgaard vormt het een prachtig geheel.

Links de kaart van Kruikius die in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland in 1712 door de gebroeders Nicolaes en Jacob Kruikius is gemaakt met daarop aangegeven de boerderij van familie van Winden met de stad Delft nog op ruime afstand. Rechts een afbeelding van Google Earth met de huidige situatie waarbij de boerderij midden in de wijk Tanthof ligt. Rechts bovenin beide afbeeldingen is de Zuidkolk te zien bij de bocht in de Schie.

In de tijd dat er nog geen melkfabrieken bestonden waar de melk tot zuivelproducten verwerkt kon worden, werd de melk op de boerderijen zelf verwerkt tot o.a. boter en kaas. De boter uit Delfland was beroemd in de verre omtrek. Later zijn melkfabrieken de verwerking gaan doen en hebben de boeren zich gericht op de productie van de melk. Tegenwoordig wordt door boeren steeds vaker aan verbreding gedaan. Zuivel en kaasbereiding maar ook meer recreatieve activiteiten worden door boeren opgepakt als tweede tak op het bedrijf. De vraag naar streekproducten kan zich nog steeds op een groeiende belangstelling verheugen.

De koeien in de Hollandse grupstal.
 

Ongeveer 30 jaar geleden verschenen de eerste woningen van de wijk Tanthof rondom de boerderij. Al snel kwamen een aantal van die nieuwe bewoners vragen of er ook melk te koop was. Door die vraag van de nieuwe buren is eigenlijk langzamerhand vanzelf de huidige zuivelwinkel ontstaan. Het was niet de bedoeling om een zuivelwinkel te starten maar het is zo gelopen zegt Gerard van Winden. In het begin werd er alleen melk, karnemelk en boter verkocht. Later zijn we ook yoghurt gaan maken en sinds een paar jaar is vla aan het assortiment toegevoegd. Naast de zuivelproducten verkopen we nog eieren en aardappelen en afhankelijk van het seizoen wordt ook een deel van de appels en peren uit de boomgaard in de winkel verkocht.

De boerderij met op de achtergrond een rij woningen van de buren.
 

Door de situering midden in de wijk Tanthof ligt al het land op ruim een kilometer afstand. De locatie maakt schaalvergroting nauwelijks mogelijk maar door de kansen die de huisverkoop biedt lukt het toch om hier te blijven boeren. Al jaren weet een trouwe klantenkring de winkel met de ambachtelijk bereidde zuivelproducten aan de Abtswoude 34 in Delft te vinden om de zelf meegebrachte flessen te laten vullen met melk, yoghurt, vla en karnemelk.

Gerard van Winden in de zuivelwinkel.
 

Naast de zuiveltak wordt ook aan agrarisch natuurbeheer gedaan. Weidevogelbeheer is bijna een vanzelfsprekendheid voor de boeren in Midden-Delfland. De bescherming van de weidevogels maakt nadrukkelijk deel uit van de werkzaamheden in het voorjaar. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw initiatief genaamd “Koe in de Weick”. Hiervoor zal een deel van de recreatieve rand langs Delft weer geschikt worden gemaakt voor beweiding met vee. Recreanten kunnen straks over paden wandelen te midden van grazende koeien. Samen met de gemeente Delft en het Recreatieschap hoopt Gerard van Winden door deze verweving van functies, het gebied aantrekkelijker te maken en het agrarische karakter weer wat dichterbij de stad te brengen.

Bronnen:

  • Kaart van Kruikius, 1712, Hoogheemraadschap van Delfland
  • Google Earth

Eerder gepubliceerd in Midden-Delfkrant, Midden-Delfland Vereniging, nummer 136, september 2009

oktober 2009