Actiecomité Behoud Woudweg

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. Zuidrand
  6. /
  7. Actiecomité Behoud Woudweg

Actiecomité Behoud Woudweg

In 2005 is door een klein groepje bewoners Actiecomité Behoud Woudweg opgericht om de strijd aan te binden met de reconstructieplannen voor de Zuidrand. Dit is de naam voor het gebied wat grenst aan de bebouwing van Vlaardingen en Schiedam in de Holierhoekse en Zouteveense polder. De reconstructie van Midden-Delfland bedreigde één van de mooiste weggetjes van dit gebied. De Woudweg dreigde volledig ten onder te gaan aan percelen bos en rietmoeras en kronkelende beekjes in plaats van weiland en rechte sloten. Daarnaast moesten er plassen komen op de plek van de kreekruggen waardoor ook de historie van het ontstaan van dit gebied onomkeerbaar vernietigd zou worden.

Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. heeft zich ingezet voor het behoud van dit unieke stukje eeuwenoude polder. Het zielloze park wat in de plaats moest komen van de bestaande authentieke inrichting zorgde ervoor dat de zo kenmerkende weidsheid met hier en daar een boerderij met koeien, schapen en weidevogels in de wei en rijen knotwilgen langs de sloot zou gaan verdwijnen. Het actiecomité vond het onaanvaardbaar dat de cultuurhistorie en de waardevolIe boerennatuur zou worden weggesneden uit dit stukje Midden-Delfland aan de rand van Vlaardingen en Schiedam.

Het actiecomité heeft haar best gedaan om de plannen waartegen grote weerstand bestond in Vlaardingen en Schiedam gewijzigd te krijgen. Zowel locale bestuurders als inwoners wilden zoveel mogelijk de bestaande cultuurhistorische- en natuurwaarden van de Woudweg en omgeving behouden. De reconstructiecommissie wilde echter van geen wijken weten en betoonde zich een echte 4e macht organisatie waarop burgers en locale politiek nauwelijks invloed konden uitoefenen. Slechts mondjesmaat zijn de plannen aangepast. Wel is alle beoogde alle nieuwe bosaanplant geschrapt om vooral de weidse polderblik te bewaren en daarnaast lopen er weer volop schapen en koeien in dit gebied. Toch overheerst het gevoel dat het allemaal veel beter had gekund, dat het poldergevoel niet had hoeven wijken bij de herinrichting.

De website van het Actiecomité is niet langer in de lucht. Alle webpagina’s, nieuwsbrieven en persberichten zijn als pdf bestanden op deze site te vinden. Hiermee blijft de herinnering aan de strijd die rond 2005 en 2006 is geleverd voor aanpassing van de reconstructieplannen in leven.

Webpagina’s

Informatiekranten

Persberichten

Januari 2018