schaapskudde

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. Zuidrand
  6. /
  7. schaapskudde

Schaapskudde in recreatiegebied de Zuidrand

Sinds 9 januari 2009 kan je in de Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam genieten van een heuse schaapskudde. De kudde is ondergebracht in een stal in de Woudweg bij Vlaardingen en heeft daar de beschikking over een omheind weiland. De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert heeft het initiatief genomen om voor het beheer van de hele Zuidrand te gaan zorgen. De schaapskudde is een pilotproject wat deel uitmaakt van het beheerplan van Vockestaert voor dit gebied.

Schapen in een winters landschap.

Al wandelend of fietsend door de Zuidrand kan je de schaapskudde tegenkomen. De schapen gaan een groot deel van de ongeveer 250 hectare grond in de Zuidrand begrazen. De kudde bestaat uit 2 rammen en 100 drachtige ooien en zal in het voorjaar uitgroeien tot ongeveer 250 schapen en lammetjes. De stal waar de schapen nu gehuisvest zijn zal ook als kraamkamer worden gebruikt. Het is een geweldig voorbeeld van een nieuwe verbinding tussen stad en platteland, één van de thema’s uit de Gebiedsvisie Midden-Delfland.

De schaapskudde in de Woudweg

De begrazing door de schapen zal zorgen voor een gevarieerder landschap. De zaden die in hun vacht blijven hangen, vallen op andere plekken weer op de grond. Hierdoor wordt op een natuurlijke manier gezorgd voor de verspreiding van zaden. Dit is goed voor de biodiversiteit, het zorgt voor veel verschillende plantensoorten in een relatief klein gebied. Daarnaast wordt het open karakter van dit deel van Midden-Delfland door de schapen al grazend in stand gehouden. Aad Kleyweg is als beheercoördinator van Vockestaert nauw betrokken bij de kudde en heeft de contacten gelegd met de bekende schapenhouderij van familie Abbink in Haaksbergen wat heeft geleid tot de aankoop van de kudde.

De kudde met de stad dichtbij.

Er wordt nog nagedacht over verschillende activiteiten waarbij de kudde een prominente plaats kan innemen. Een schaapscheerderfeest waarbij de schapen in het voorjaar van hun dikke wollen jas worden ontdaan is een geweldig evenement wat hierbij niet mag ontbreken. Daarnaast wordt er gedacht aan de mogelijkheid om lammetjes te adopteren. Iedereen die een lammetje adopteert krijgt dan een certificaat met een foto van het lam. Voorlopig moet de kudde zich eerst maar eens gaan thuis voelen in de Zuidrand.

Hondenbezitter met loslopende hond bij de schapen ondanks de vele bordjes met het verzoek de hond aan te lijnen.

In het kader van natuur en milieueducatie kan de kudde ook haar diensten bewijzen. Het bezoeken van een boerderij door schoolklassen wordt in samenwerking met Vockestaert steeds vaker georganiseerd. Schoolklassen zouden nu ook een echte schaapskudde in Midden-Delfland kunnen bezoeken en geïnformeerd worden over het hoeden van een schaapskudde. Het zal in ieder geval een prachtig gezicht zijn om in het voorjaar de kudde met al die dartele lammetjes erbij tegen te komen in de Zuidrand.

Eerder gepubliceerd in Midden-Delfkrant, Midden-Delfland Vereniging, nummer 134, maart 2009.

mei 2009