Stilte rond de A4

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Stilte rond de A4

Stilte rond de A4

In Midden-Delfland lijkt er weinig nieuws te zijn over de ontwikkelingen rond de A4. In omliggende gemeenten en in de Tweede Kamer is dat echter wel anders. De A4 met Vaart komt steeds nadrukkelijker in beeld, ook in de Tweede Kamer. De problemen met de variant waar minister Eurlings voor gekozen heeft, zijn voor verschillende leden van de Tweede Kamer reden om daar kritische vragen over te stellen. Het niet voldoen aan verschillende IODS afspraken zorgt voor aanhoudende kritiek.

CDA wil A4 met Vaart
De CDA fracties uit Schiedam en Vlaardingen hebben de CDA Tweede Kamerleden Ormel en Spies tijdens een bezoek aan Schiedam geïnformeerd over de A4 met Vaart. De inpassing die de minister wil voldoet niet aan de IODS afspraken. De bezwaren spitsen zich toe op de verplaatste tunnelmond en de onvolledige aansluiting bij het Kethelplein en de hoge passage van de tram over het A4 tracé. Voor het landschap van Midden-Delfland maar ook voor de inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen ziet het CDA in het A4 met Vaart plan duidelijke voordelen ten opzichte van het huidige ontwerp. De CDA fracties vragen de minister om de markt in de aanbestedingsprocedure de mogelijkheid te bieden om met betere inpassingsvarianten zoals de A4 met Vaart te komen. Bij Maastricht, in Eurlings eigen Limburg, is voor rijksweg A2 een aanbestedingswedstrijd georganiseerd. Daar heeft een consortium die een tweelaagstunnel heeft bedacht de strijd gewonnen en mag voor het luttele bedrag van 420 miljoen (totaal budget 630 miljoen) het ongeveer twee kilometer lange duurste stukje weg in Nederland aanleggen. Het is dus niet iets nieuws wat beide CDA fracties aan de minister vragen. Door CDA Tweede Kamerlid Koopmans zijn inmiddels vragen gesteld over de A4 met Vaart en de verslechteringen in het plan van de minister ten opzichte van het IODS. Ook andere Tweede Kamerfracties maken zich zorgen om de afwijking van de IODS afspraken. Eurlings blijft echter het “groene asfalt”van de A4 roemen en zegt dat de weg groener als gras wordt.

Vergelijking IODS en Vaart variant
Ingenieursbureau Haskoning heeft de minster al in de second opinion (vergelijking IODS en Vaartvariant) geadviseerd om ruimte te houden in de plannen voor de A4 met Vaart. Inmiddels heeft Haskoning zich op verzoek van Schiedam nogmaals over de vergelijking gebogen. Het eerdere onderzoek was gebaseerd op verkeerde ontwerpgegevens. Nu is voor de Vaartvariant hetzelfde aantal buizen en rijstroken gebruikt als voor de IODS variant. Het blijkt dat beide varianten voor een vergelijkbare prijs kunnen worden aangelegd. De vaart is nu zelfs veel langer dan in de oorspronkelijke vergelijking en loopt door tot de Zuidkade. Ondanks de nieuwe berekeningen van Haskoning blijft de minister beweren dat de A4 met Vaart forse meerkosten zal hebben. Uiteraard zijn ook in deze vergelijking ruime marges ingebouwd voor onvoorziene kosten. De IODS variant is technisch zeer gecompliceerd en kan door de veengrond weleens op een financieel en technisch drama uitdraaien, daarnaast kan de IODS variant volgens berekeningen niet voldoen aan de geluid- en zichtgarantie. De A4 met Vaart is gebaseerd op bestaande en veel toegepaste techniek (o.a. Beneluxtunnel en metro onder Coolsingel) waardoor zowel technisch als financieel geen verrassingen te verwachten zijn. Het aanleggen van een vaart op een tunnel is echter wel weer een innovatieve toepassing waar de Nederlandse civiele sector goede sier mee kan maken. De A4 met vaart voldoet uiteraard zonder problemen aan de geluid- en zichtgarantie, deze weg is echt niet te horen of te zien.

Raad van State
Door nu al beide varianten mee te nemen in de IODS plannen kan vertraging worden voorkomen. Het plan van de minister gaat ongetwijfeld leiden tot procedures bij de Raad van State en gezien de uitspraken over infrastructuurprojecten door de Raad van State de afgelopen jaren, is de kans groot dat ze de Eurlingsvariant naar de prullenbak verwijzen. Het is te hopen dat “CDA kroonprins” Eurlings snel beseft welk risico hij loopt met zijn beslissing anders rest hem straks nog slechts de titel prins carnaval. Dat groene asfalt van hem voldoet niet echt aan het rentmeesterschap wat het CDA zo hoog in het vaandel heeft staan. Het landschap wordt onherstelbaar verziekt. Natuur, bewoners en recreanten zullen voor altijd geconfronteerd worden met deze beslissing.

Grootste “Vriend A4” niet tegen A4 met Vaart
De A4 tegenstanders lijken massaal voor de vaart variant te kiezen hoewel zij vinden dat deze weg de files niet oplost en ook voor het sluipverkeer geen oplossing biedt, wat wordt bevestigd door de gegevens in de MER rapportage. De voorstanders zouden zich moeten realiseren dat het meenemen van de vaartvariant door het ontbreken van bezwaarprocedures juist voor een versnelling van het proces kan zorgen. Niet alle voorstanders van de A4 lijken te beseffen welk risico men loopt door de A4 met Vaart buiten de plannen te houden. Thom van der Boon, de initiatiefnemer van “Vrienden van de A4” zegt: “Ik ben niet tegen de A4 met Vaart, ik ben voor de A4.”. VNO-NCW is nog niet zo ver, die blijven de Tweede Kamer bestoken met onwaarheden en oneigenlijke argumenten die pleiten tegen de Vaartvariant en voor de IODS variant, voor zover er nog sprake is van een IODS variant. De minister heeft besloten tot aanleg van de A4. Als dat voor dezelfde prijs kan met een vaart in plaats van met een scheur door het prachtige Midden-Delflandse landschap, dan zou de keuze toch niet zo moeilijk hoeven te zijn.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 17 december 2009